ร้านอินเตอร์เน็ตในทับเที่ยง ???


อยากถามเพื่อน พ่อ แม่  พี่ น้อง  ผู้ปกครอง ช่วงเด้ก ปิดเทอม ที่ชอบเล่นเน็ต  และอยากให้ช่วยกันแชร์ ความคิดว่า

เพราะปัญหาร้านอินเตอรืเน็ต ใน สังคม ทับเที่ยงตรัง มีผล ต่อการสร้างเสริม ความรู้ ได้มากน้อยแค่ไหน

 

ร้านอินเตอร์ในทับเที่ยง

1.  มีราคาเหมาะสม กับค่าบริการ หรือมั้ย กับ ชั่วโมงที่จ่ายไป

2. เด็กๆ ที่เข้าร้านเน็ตผู้ปกครองคิดว่า ต้องทำยังงั้ยไม่ให้เด้กติดเกมส์

3. ร้านเน็ตในทับเที่ยง มีเพียงพอหรือไหม

4. แหล่งร้านอินเตอร์เน็ต แถวไหนที่ เป็นอันตรายต่อเด้กๆ. ช่วงปิดเทอม

5. สิ่งไหนบางที่ ร้านอินเตอร์ ที่ ปิดบัง ข้อเสีย กับร้าน.... เพื่อ รอดพ้น จากการโดนพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กๆที่เข้าไปเล่น ในร้าน

6. สิ่งไหนที่ผู้ปกครองเด็ก ต้อง การอยากให้ร้านอินเตอร์ ทำ

7.  ร้านอินเตอร์เน็ตร้านไหร บริการดี เน็ตเเรง เน็ตเร็ว

8. ร้านไหนเกมส์ที่ ผู้ปกครอง ไม่อยากให้ ร้านเน็ตมี เพื่อป้องกันความรุนแรง และ สิ่งยั่วยุต่างๆ ของเด้ก

9. ร้านเน็ตในทับเที่ยง ขาดอะไรในจิตสำนึก ต่อบเด้กๆ ที่เข้าไปใช้เน็ต เกมส์ ต่าง ที่ ผู้ปรกครองไม่ได้ ดูแลอยางทั่วถึง

 

 

 


โดย.. ไอ้ หนุ่ม สวน ยาง 180.183.166.156   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

2 ต.ค.2553  เวลา 11:06 น.
โดย.. Ozuppe 117.47.205.144  

ร้านอินเตอร์ในทับเที่ยง

1.  มีราคาเหมาะสม กับค่าบริการ หรือมั้ย กับ ชั่วโมงที่จ่ายไป     ====== ก็ราคาปกติเท่ากันเกือบทุกร้าน

2. เด็กๆ ที่เข้าร้านเน็ตผู้ปกครองคิดว่า ต้องทำยังงั้ยไม่ให้เด้กติดเกมส์   ====== กฏหมายก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ให้เด็กเล่นติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง

3. ร้านเน็ตในทับเที่ยง มีเพียงพอหรือไหม  ====== เยอะแยะ

4. แหล่งร้านอินเตอร์เน็ต แถวไหนที่ เป็นอันตรายต่อเด้กๆ. ช่วงปิดเทอม ====== อันนี้ไม่รู้

5. สิ่งไหนบางที่ ร้านอินเตอร์ ที่ ปิดบัง ข้อเสีย กับร้าน.... เพื่อ รอดพ้น จากการโดนพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กๆที่เข้าไปเล่น ในร้าน ===== อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

6. สิ่งไหนที่ผู้ปกครองเด็ก ต้อง การอยากให้ร้านอินเตอร์ ทำ ====== เวลามาตามก็ให้เด็กเลิกเล่นแล้วกลับบ้านโดยทันที

7.  ร้านอินเตอร์เน็ตร้านไหน บริการดี เน็ตเเรง เน็ตเร็ว ====== ตอนนี้ความเร็วเนตก็เท่าๆกันแร่ะมั่ง ส่วนบริการดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิจของคนเล่น

8. ร้านไหนเกมส์ที่ ผู้ปกครอง ไม่อยากให้ ร้านเน็ตมี เพื่อป้องกันความรุนแรง และ สิ่งยั่วยุต่างๆ ของเด้ก ====== ผู้ปกครองยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีเกมส์อะไรบ้าง ว่ามั้ย

9. ร้านเน็ตในทับเที่ยง ขาดอะไรในจิตสำนึก ต่อบเด้กๆ ที่เข้าไปใช้เน็ต เกมส์ ต่าง ที่ ผู้ปรกครองไม่ได้ ดูแลอยางทั่วถึง ====== ไม่รู้อ่ะอันนี้

 


 ความคิดเห็นที่ 2

2 ต.ค.2553  เวลา 20:17 น.
โดย.. l-lispeed^^ 182.52.215.98  

1.  มีราคาเหมาะสม กับค่าบริการ หรือมั้ย กับ ชั่วโมงที่จ่ายไป<<<<<  ทุกวันนี้กดราคากันจนจะเจ๊งกันไปข้างนึงแล้วครับ

2. เด็กๆ ที่เข้าร้านเน็ตผู้ปกครองคิดว่า ต้องทำยังงั้ยไม่ให้เด้กติดเกมส์<<<<<  ติดเกมส์ ดีกว่าติดเหล้า ติดการพนัน ติดหญิงเที่ยวกลางคืน แข่งรถ

3. ร้านเน็ตในทับเที่ยง มีเพียงพอหรือไหม<<<<< ก็พอสมควร

4. แหล่งร้านอินเตอร์เน็ต แถวไหนที่ เป็นอันตรายต่อเด้กๆ. ช่วงปิดเทอม<<<<< ร้านเน็ตน่ะครับ ไม่ใช่บ่อนการพนัน หรือผับ

5. สิ่งไหนบางที่ ร้านอินเตอร์ ที่ ปิดบัง ข้อเสีย กับร้าน.... เพื่อ รอดพ้น จากการโดนพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กๆที่เข้าไปเล่น ในร้าน<<<<< งงคำถาม

6. สิ่งไหนที่ผู้ปกครองเด็ก ต้อง การอยากให้ร้านอินเตอร์ ทำ  <<<<<  ไม่รู้เพราะเปิดร้านอยู่

7.  ร้านอินเตอร์เน็ตร้านไหร บริการดี เน็ตเเรง เน็ตเร็ว <<<<< พอๆกันครับ

8. ร้านไหนเกมส์ที่ ผู้ปกครอง ไม่อยากให้ ร้านเน็ตมี เพื่อป้องกันความรุนแรง และ สิ่งยั่วยุต่างๆ ของเด้ก<<<<<  อยู่ที่สันดารเด็กครับอย่าโทษเกมส์ หรือร้าน

9. ร้านเน็ตในทับเที่ยง ขาดอะไรในจิตสำนึก ต่อบเด้กๆ ที่เข้าไปใช้เน็ต เกมส์ ต่าง ที่ ผู้ปรกครองไม่ได้ ดูแลอยางทั่วถึง<<<<< งงคำถาม


 ความคิดเห็นที่ 3

3 ต.ค.2553  เวลา 13:38 น.
โดย.. Beckhamsoi4 110.164.226.227  

ร้านอินเตอร์ในทับเที่ยง

1.  มีราคาเหมาะสม กับค่าบริการ หรือมั้ย กับ ชั่วโมงที่จ่ายไป

2. เด็กๆ ที่เข้าร้านเน็ตผู้ปกครองคิดว่า ต้องทำยังงั้ยไม่ให้เด้กติดเกมส์

3. ร้านเน็ตในทับเที่ยง มีเพียงพอหรือไหม

4. แหล่งร้านอินเตอร์เน็ต แถวไหนที่ เป็นอันตรายต่อเด้กๆ. ช่วงปิดเทอม

5. สิ่งไหนบางที่ ร้านอินเตอร์ ที่ ปิดบัง ข้อเสีย กับร้าน.... เพื่อ รอดพ้น จากการโดนพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กๆที่เข้าไปเล่น ในร้าน

6. สิ่งไหนที่ผู้ปกครองเด็ก ต้อง การอยากให้ร้านอินเตอร์ ทำ

7.  ร้านอินเตอร์เน็ตร้านไหร บริการดี เน็ตเเรง เน็ตเร็ว

8. ร้านไหนเกมส์ที่ ผู้ปกครอง ไม่อยากให้ ร้านเน็ตมี เพื่อป้องกันความรุนแรง และ สิ่งยั่วยุต่างๆ ของเด้ก

9. ร้านเน็ตในทับเที่ยง ขาดอะไรในจิตสำนึก ต่อบเด้กๆ ที่เข้าไปใช้เน็ต เกมส์ ต่าง ที่ ผู้ปรกครองไม่ได้ ดูแลอยางทั่วถึง

ขอตอบรวมทีเดียวเลยนะครับว่า ร้านเน็ตก็เป็นการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่มีร้านไหนอยากทำผิดกฏหมาย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนานานั้น ล้วนเกิดจากครอบครัวเด็กทั้งสิ้น หากพ่อแม่มีเวลาให้ลูก ไม่ทำแต่งาน หาแต่เงิน ปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลย ส่วนตัวก็เปิดร้านเน็ตอยู่ เด็กที่มีปัญหาทุกคนมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สนใจ ให้แต่เงินโดยไม่สนใจสั่งสอน  เลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา แต่เมื่อเกิดปัญหากลับไม่ยอมมองที่ตนเอง ร้านเน็ตไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานศึกษา ที่เจ้าของร้าน ต้องคอยอบรมสั่งสอนลูกค้า หรือลงโทษลูกค้าเมื่อทำผิดหรือพูดจาหยาบคาย สิ่งเหล่านี้คุณคิดว่าเป็นหน้าที่ของใคร เด็กทุกคนที่เจอมาหากมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ใส่ใจจะไม่เจอปัญหาเด็กติดเกมหรือก้าวร้าวเลย ลองเข้ามาสัมผัสดูแล้วคุณจะเข้าใจคำตอบเอง หรือถามตัวเด็กเองว่าใครควรเป็นผู้อบรมสั่งสอนเขา พ่อแม่หรือเจ้าของร้านเน็ต    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน