มีนกกางเขนดง แบ่งออกครับ จ.ตรัง
 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 ต.ค.2553  เวลา 05:56 น.
โดย.. บอลล์ 203.155.75.27  

ราคาเท่าไรครับ อยู่ตรงไหนครับ


 ความคิดเห็นที่ 2

3 ต.ค.2553  เวลา 18:26 น.
โดย.. ช้างเผือก 124.157.254.27  

เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับผม

http://www.dnp.go.th/Law/Lawmain2.html
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546) กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ . ศ . 2546
http://www.dnp.go.th/Law/Ministerpdf/Minister4update.pdf

http://www.verdantplanet.org/protect/protectedanimal.php
สัตว์ป่าคุ้มครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง คือสัตว์ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด

ข้อห้ามข้อบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ควรทราบมีดังนี้
สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใด ห้ามล่าสัตว์ เก็บรัง ครอบครองที่ดิน แผ้วถาง หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่สัตว์ที่ครอบครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ
การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้นด้วย
ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน
 


 ความคิดเห็นที่ 3

3 ต.ค.2553  เวลา 18:28 น.
โดย.. ช้างเผือก 124.157.254.27  
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ลำดับที่ 
138 .นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย(Copsychus  malabaricus)
139. นกกางเขนดงหางแดง

 ความคิดเห็นที่ 4

4 ต.ค.2553  เวลา 09:11 น.
โดย.. vivico 118.173.140.29  

ตอบคุณช้างเผือก สัตว์ป่าคุ้มครอง นับได้ตั้งแต่ นกกระจอก นหเอี้ยง พวกนี้ก้อคุ้มครองนะครับ ไปดูครับ โรงพักทับเที่ยง แขวนใว้กี่ตัว ทั้งบินหลา และหัวจุก แล้วอีกอย่า บางส่วนผมเพาะพันเองด้วยครับ ผมแบ่งสำหรับคนรักบินหลาครับ ทุกๆปี นกที่ผสมได้ ส่วนหนึ่งผมจะนำมาปล่อยที่สวน ทุ่งค่าย และสวน นาโยงครับ


 ความคิดเห็นที่ 5

4 ต.ค.2553  เวลา 09:12 น.
โดย.. vivico 118.173.140.29  
ตอบคุณบอล อยู่ ห่างทับเที่ยง กิโล ครับ  


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน