ขายตั๋วเครื่องบิน ไป 11 กลับ 13 ราคาไปกลับ 1,600


มีตั๋วเครื่องบินตรัง - ดอนเมือง วันที่ 11 กันยา

กลับ วันที่ 13 กันยา ดอนเมือง - ตรัง

ราคา ไป-กลับ รวม 1,600 บาทถ้วน

ตกเที่ยวละ 800.- บาท

แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อเพิ่มอีก 600 นะคะ

สนใจติดต่อ 084-6766739

 


โดย.. VeSpEr 119.42.87.67   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน