สีน้ำชุดความทรงจำที่ผ่านมา


  1 2    หน้าถัดไป >รอ

โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

18 ก.ค.2553  เวลา 22:34 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

แดดฝน


 ความคิดเห็นที่ 2

18 ก.ค.2553  เวลา 22:35 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

เกาะยอ

 ความคิดเห็นที่ 3

18 ก.ค.2553  เวลา 22:37 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ยามเย็น

 ความคิดเห็นที่ 4

18 ก.ค.2553  เวลา 22:38 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ปักหลัก

 ความคิดเห็นที่ 5

18 ก.ค.2553  เวลา 22:39 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ความรู้สึก

 ความคิดเห็นที่ 6

18 ก.ค.2553  เวลา 22:40 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ฟ้าฝน

 ความคิดเห็นที่ 7

18 ก.ค.2553  เวลา 22:41 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

พายุมา

 ความคิดเห็นที่ 8

18 ก.ค.2553  เวลา 22:41 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ประทับใจ

 ความคิดเห็นที่ 9

18 ก.ค.2553  เวลา 22:42 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

หาดราชมงคล


 ความคิดเห็นที่ 10

18 ก.ค.2553  เวลา 22:43 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ฝนมา

 ความคิดเห็นที่ 11

18 ก.ค.2553  เวลา 22:44 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

หาดราชมงคล2

 ความคิดเห็นที่ 12

18 ก.ค.2553  เวลา 22:45 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

แดดเที่ยงที่หาดราชมงคล

 ความคิดเห็นที่ 13

18 ก.ค.2553  เวลา 22:46 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ใกล้ค่ำ

 ความคิดเห็นที่ 14

18 ก.ค.2553  เวลา 22:46 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

เย็นฝน

 ความคิดเห็นที่ 15

18 ก.ค.2553  เวลา 22:47 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ฟ้าฝน

 ความคิดเห็นที่ 16

18 ก.ค.2553  เวลา 22:48 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ย้อนแสง


 ความคิดเห็นที่ 17

18 ก.ค.2553  เวลา 22:49 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ประทับใจ

 ความคิดเห็นที่ 18

18 ก.ค.2553  เวลา 22:50 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

ใกล้รุ่ง

 ความคิดเห็นที่ 19

18 ก.ค.2553  เวลา 22:56 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  
สีน้ำชุดนี้ส่วนใหญ่เชียนจากความทรงจำที่ประทับใจจากสิ่งที่พบเห็นครับ..บางชิ้นก็ตัดรายละเอียดต่างๆ ให้เหลือแต่สิ่งที่อยากเขียนครับ

 ความคิดเห็นที่ 20

18 ก.ค.2553  เวลา 23:03 น.
โดย.. วาดภาพ 113.53.57.247  

work shop  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน