สะบายดี วังเวียง ลาว


  1 2    หน้าถัดไป >สะพานข้ามแม่น้ำซอง สะพานทีีนี้ทุกสะพานจะต้องเสียเงินค่าข้ามหรือใช้สะพานทุกครั้ง

โดย.. เดฟ 94.192.247.4   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

16 ก.ค.2553  เวลา 08:25 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

ชาวบ้านที่ไม่อยากเสียเงินค่าผ่านสะพานก็ต้องทำแบบนี้

 ความคิดเห็นที่ 2

16 ก.ค.2553  เวลา 08:26 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 3

16 ก.ค.2553  เวลา 08:27 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 4

16 ก.ค.2553  เวลา 08:29 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 5

16 ก.ค.2553  เวลา 08:31 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 6

16 ก.ค.2553  เวลา 08:33 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 7

16 ก.ค.2553  เวลา 08:37 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

สะพานนี้ก็ต้องเสียเงินค่าข้ามเหมือนกัน

 ความคิดเห็นที่ 8

16 ก.ค.2553  เวลา 08:38 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 9

16 ก.ค.2553  เวลา 08:39 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 10

16 ก.ค.2553  เวลา 08:41 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

ถ้ำจัง

 ความคิดเห็นที่ 11

16 ก.ค.2553  เวลา 08:42 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 12

16 ก.ค.2553  เวลา 08:45 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

วิวแม่น้ำซอง จากจุดชมวิวของถ้ำจัง

 ความคิดเห็นที่ 13

16 ก.ค.2553  เวลา 08:46 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 14

16 ก.ค.2553  เวลา 08:48 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

ขออีกสักภาพ

 ความคิดเห็นที่ 15

16 ก.ค.2553  เวลา 08:49 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 16

16 ก.ค.2553  เวลา 08:51 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 17

16 ก.ค.2553  เวลา 08:53 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 18

16 ก.ค.2553  เวลา 08:55 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 19

16 ก.ค.2553  เวลา 08:56 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.

 ความคิดเห็นที่ 20

16 ก.ค.2553  เวลา 08:58 น.
โดย.. เดฟ 94.192.247.4  

.


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน