ตรังจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติปกป้องสถาบัน


     ในระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2553 นี้ จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปกป้องสถาบัน ตามโครงการ “ใต้รอยพระบาท สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จังหวัดตรัง”  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่ 6  ที่ได้เคยเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง ถึง 4 ครั้ง  นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า

- วันที่ 1 กรกฎาคม  วันลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลนครตรัง ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อ 1 กรกฎาคม 2454

- วันที่ 2 กรกฎาคม  จัดพิธีรวมพลสวนสนามและสาบานตนเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ   ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5 (หน้าศาลากลางหลังเดิม) เวลา 13.00-15.00 น. ในกิจกรรม  “รวมพลประชาอาสาปกป้องสถาบัน”  ที่ประกอบด้วย สมาชิก ทสปช. , อปพร., อส. ,ชรบ.  ,อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล , สมาชิกหมู่บ้าน อพป. ,และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล  รวมกว่า 600 คน

- วันที่ 3 กรกฎาคม  เชิญชมนิทรรศการและห้องเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เสด็จเปิดโรงเรียนเพาะปัญญา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2458(ครบรอบ 95 ปี)

- วันที่ 4 กรกฎาคม  จัดกิจกรรม ใต้รอยพระบาทพระมหาธีรราชเจ้า โดยอันเชิญพระแสงราชศาสตรา จากศาลากลางจังหวัดตรังไปยัง ณ วัดตรังภูมิพุทธาวาส อำเภอกันตัง เวลา 08.30 น. และจะมีการเฉลิมฉลองพระแสงราชศาสตราในช่วงกลางคืน

- วันที่ 5 กรกฎาคม  จัดกิจกรรม  คอนเสริ์ต “พระบารมีปกเกล้าชาวตรัง”  ซึ่งเป็นการร่วมร้องเพลงปลุกใจ เพลงเทิดพระเกียรติ  จากส่วนราชการต่าง ๆ และสื่อมวลชน ร่วมกับวงดนตรีของกรมศิลปากร เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน สภาราชินี จังหวัดตรัง

     โครงการ  “ใต้รอยพระบาท  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จังหวัดตรัง”  เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ชาวตรัง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่ต้องตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์ และขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคน ได้ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนัก ทุกวัน เวลา 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวในตอนท้าย


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.217.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน