ล่องเรือสตาร์ครูซ (ไปเองประหยัดกว่า)จองห้องพักได้ที่ ซิลเวอร์เซาร์เทิร์นทัวร์  075-222-140 / 085-384-0228

www.silversoutherntour.com


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.53.57   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 มิ.ย.2553  เวลา 10:23 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.53.57  

จองทัวร์ 075-222-140 / 085-384-0228

www.silversoutherntour.com           (จองทัวร์ไว้ก่อนได้เลย โดยเฉพาะท่านที่เป็นคณะใหญ่  เพราะห้องพักมีจำกัด)

กำหนดการเดินทาง :
3 - 6 ธ.ค./ 9 - 12 ธ.ค. / และ 30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2554  หรือคณะส่วนตัว 8 ท่านขั้นไปออกเดินทางได้ทุกวัน 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ  - ภูทับเบิก                                      
20.00 น.
พร้อมกันที่ หน้าห้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
20.30 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ โดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี/วีดีโอ บริการอาหารว่างบนรถ           
 
 
วันที่ 2
ทะเลหมอกภูทับเบิก - ภูหินร่องกล้า - พระธาตุศรีสองรัก – วัดป่าเนรมิตร             
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ ยอดภูทับเบิก นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ทะเลหมอกและไร่กะหล่ำปลีที่ จุดชมวิวภูทับเบิก จุดชมวิวที่สูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบายบริการอาหารเช้าบนยอดภู (มื้อที่ 1 ) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านม้งทับเบิก สมควรแก่เวลา นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชม ดินแดนแห่งโลกที่สาม ตำนานแห่งการสู้รบ ม โรงเรียนการเมืองการทหาร กังหันน้ำ และผืนป่าบนภูหินร่องกล้า
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารรังทอง ภูหินร่องกล้า (มื้อที่ 2)  หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ ผาชูธง เที่ยวชม ลานหินอเนกประสงค์ หินซันแคท ฐานพัชรินทร์ และ ลานหินแตก
15.30 น.
ออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ แวะนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสิริมงคล (การเดินทางไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดง) และชม วัดป่าเนรมิตร อันยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  (พักรีสอร์ทที่ภูเรือ ห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกับบรรยากาศอันหนาวเย็นกันตามสบาย.....ราตรีสวัสดิ์   (พักภูกวี รีสอร์ท หรือ ภูเรือ รีสอร์ท ที่ภูเรือ ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น )
 
 
วันที่ 3
ยอดภูหลวง - ชม กล้วยไม้ป่า- ลานนกกระบา- ผาเตลิ่น –รอยเท้าไดโนเสาร์ - ป่าเมเปิ้ล
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยอดภูหลวง  ชมกล้วยไม้ป่านานาชนิดที่ ลานสุริยันต์ ลานหินนกกระบา อาทิ กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ เอื้องตาเหิน เอื้องปากนกกระจิบ สิงห์โตกรอตา เอื้องม้าวิ่ง เอื้องหมาก เอื้องสำเภางาม น้ำเต้าฤาษี ดอกก๊อกมอง ป่าเมเปิ้ล ดงกุหลาบแดง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันบนภูหลวง (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ ผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ ทุ่งหญ้า ป่าสน (ภูหลวงเป็นแหล่งดูกล้วยไม้และป่าเมเปิ้ลที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยครับ เส้นทางส่วนใหญ่เป็นที่โล่ง ป่าละเมาะ ป่าสน ทุ่งหญ้า ทางราบ เด็กหรือผู้ใหญ่เดินสบาย ควรสวมเสื้อ แขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหรือรัดส้น หมวกกันแดด)
17.00 น.
นำท่านเดินทางลงจาก ภูหลวง ออกเดินทางเข้าที่พัก  
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6)  หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย.....ราตรีสวัสดิ์
 
 
วันที่ 4
ทะเลหมอก - ภูเรือ - เขาค้อ - ฐานอิทธิ – กรุงเทพฯ   
05.00 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ ยอดภูเรือ
ชม หินศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก จุดหนาวสุดในสยามและบรรยากาศอันหนาวเย็นบนยอดภูเรือ 
08.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 7)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เขาค้อ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเขาค้อ นำท่านนมัสการ พระธาตุเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล 
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)  หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาวุธและฐานอิทธิ ชมเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสมรภูมิเขาค้อ ฟังการบรรยายสรุปการสู้รบจากเจ้าหน้าที่ประจำฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิว จากนั้นนำท่านรำลึกถึงผู้เสียสละในการสู้รบ ที่ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ เยี่ยมชมฐานปฎิบัตการต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล
21.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ
จาก กทม.  ผู้ใหญ่   ท่านละ     5,900  บาท
จากตรัง     ผู้ใหญ่    ท่านละ    8,200  บาท
จาก กทม.  เด็กอายุต่ำกว่า 11 ขวบ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    ท่านละ   5,400  บาท
จากตรัง     เด็กอายุต่ำกว่า  11 ขวบ  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    ท่านละ  7,700  บาท 
ช่วงเทศกาลปีใหม่เก็บเพิ่มท่านละ  700  บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงพร้อมทีวี,วีดีโอ,คาราโอเก๊ะ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักรีสอร์ท ที่ภูเรือ ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น ครับ)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช่จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เรียกพิเศษ  เช่น เครื่องดื่ม  ซักรีด  ฯลฯ 
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


 ความคิดเห็นที่ 2

14 มิ.ย.2553  เวลา 10:25 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.53.57  

 

กำหนดการเดิน

 

 

ทาง :

จองทัวร์ 075-222-140 / 085-384-0228

www.silversoutherntour.com           (จองทัวร์ไว้ก่อนได้เลย โดยเฉพาะท่านที่เป็นคณะใหญ่  เพราะห้องพักมีจำกัด)

11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29   พฤศจิกายน  2553  หรือคณะส่วนตัว 8 ท่านขั้นไปออกเดินทางได้ทุกวัน


วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่                                                 
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ บริเวณศาลพระพิฆเนศ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่สู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  
 แวะบริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)
                                                                                        พักผ่อนบนรถ 

วันที่ 2 ออบหลวง- สวนสนบ่อแก้ว- ถ้ำแก้วโกมล- ทุ่งดอกบัวตองบาน- ดอยแม่อูคอ- พระธาตุดอยกองมู
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว
 
พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม ออบหลวง (UNSEEN) ชมแกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง แวะชมสวนสนสามใบที่ สวนสนบ่อแก้ว นำท่านชมความสวยงามของ วัดจองสูงและวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นวัดุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่สะเรียงมาช้านาน
11.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา (มื้อที่ 3)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อยที่ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ถ้ำที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จไปสำรวจและประทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ นำท่านชม สวนดอกไม้ทุ่ง 5 บาท และชมความสวยงามของ ทุ่งดอกบัวตองบาน สะพรั่งบนดอยแม่อูคอ และชมพระอาทิตย์ลับฟ้าท่ามกลางขุนเขาและดอกบัวตองอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล
19.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก  (พัก ณ สักสวย รีสอร์ท แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2 ท่าน) พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน -วัดหัวเวียง -วัดจองคำ –หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว -ปาย –ถนนคนเดิน                     
05.30 น.
อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ปางอุ๋ง (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง สมควรแก่เวลา นำท่านชม ภูโคลน (UNSEEN) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ พักผ่อน พอกโคลนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชมวัดศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่ วัดจองคำ วัดจองกลาง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไข่มุก (มื้อที่ 6)  หลังอาหารเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว นำท่านชมการดำรงค์ชีวิตของ ชาวกะเหรี่ยงคอยาว ที่ บ้านห้วยเสือเฒ่า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นเมืองปาย นำท่านนมัสการ พระเจ้าอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู และนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดิน
เข้าพัก  ณ  ปายไฮแลนด์ รีสอร์ทหรือปายลากูน่า ห้องละ 2 ท่าน 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7)  หลังอาหาร พักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปายกันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4
ห้วยน้ำดัง –โป่งเดือดป่าแป๋ - พระธาตุหริภุญชัย – พระธาตุลำปางหลวง -  กรุงเทพฯ                     
05.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8)  หลังอาหารนำท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) สำหรับท่านที่อยากอาบน้ำแร่-แช่น้ำร้อน ที่นี่มีห้องให้อาบน้ำแร่ด้วยครับ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)  หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดทุ่งเกวียน และนำท่านนมัสการ พระธาตุลำปางหลวง(UNSEEN) พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ที่ จ.ลำปาง
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร อ.เถิน ลำปาง (มื้อที่ 10)  หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
พักผ่อนบนรถ
 
 
วันที่ 5
กรุงเทพฯ
05.30 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


อัตราค่าบริการ
จาก กทม.  ผู้ใหญ่   ท่านละ     6,500  บาท
จากตรัง     ผู้ใหญ่    ท่านละ    8,800  บาท
จาก กทม.  เด็กอายุต่ำกว่า 11 ขวบ (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    ท่านละ   5,900  บาท
จากตรัง     เด็กอายุต่ำกว่า  11 ขวบ  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    ท่านละ  8,200  บาท
 
อัตราค่าบริการรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ พร้อมทีวี วีซีดี
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักตามรายการระบุ ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช่จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เรียกพิเศษ  เช่น เครื่องดื่ม  ซักรีด  ฯลฯ 
-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ความคิดเห็นที่ 3

14 มิ.ย.2553  เวลา 10:44 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.53.57  

จองทัวร์ได้ที่ 075-222-140 / 085-384-0228

ซิลเวอร์เซาร์เทร์นทัวร์  www.silversoutherntour.com

 

o       งานที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาด....... ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกับ นวัตกรรมลํ้าสมัย จากกว่า 200 ประเทศ  

o       ที่จะมาเนรมิตมหานครเซี่ยงไฮ้ ให้กลายเป็นดินแดนที่ โลกต้องตะลึง!  World Expo 2010 รวมที่สุดของที่สุดไว้ในที่เดียวกัน

o       ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ บนเนื้อที่กว่า 5.28 ตร.กม. งบประมาณมากที่สุด เป็นประวัติการณ์ และใกล้ที่สุด

o       สําหรับคนไทยพร้อมที่เที่ยวแห่งใหม่ เมืองหังโจว ถ้ำวิสูตร นั่งรถไฟลอยน้ำ ล่องเรือภายในถ้ำ

o       อี่อู ตลาดค้าส่งใหญ่ที่สุด

o       วัดฉงหยวนเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนสูง 33 เมตร จัตุรัสหยวนหยง

o       หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่   “THE BUND” บุฟเฟต์ 6 ดาว โกลเด้นท์จากัวร์ ไม่อั้นกับเมนูกว่า 200 ชนิด

เดินทางวันที่           7 - 12, 14 - 19, 21 - 26 ก.ค.,                                                                     

                                4 - 9, 11 - 16, 18 - 23, 25 - 30 ส.ค.// 1 - 6, 8 - 13, 15 - 20, 22 - 27 ก.ย.  2553  ( 6 วัน 4 คืน )                                                       

วันแรก                    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น.         คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์  U สายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแกท่าน

วันที่สอง                สุวรรณภูมิ  -  เซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไห้วธาน – ถนนนานกิง – ชาผู๋เอ่อ  – อี่อู

02.00 น.         ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่   MU 548

07.00 .         ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปจากนั้นนำท่านสู่ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลาให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาผู่เอ๋อเป็นชาก้อนที่มชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอี่อู ตั้งอยู่ในมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านตลาดค้าส่ง ที่ใหญ่ที่สุดในจีน

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YIWU WHWH HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม                                ตลาดค้าส่งอี่อู – หังโจว – ถ้ำวิสูตร – รถไฟลอยน้ำ – ร้านหยก – ซินเทียนตี้  

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดค้าส่งอี้อู ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง และเป็น 1 ใน 6 เมืองหลวงโบราณของจีนและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวรรค์บนดินจากนั้นนำท่านชมสถานที่ท่องเทียวแห่งใหม่ของหังโจว ถ้ำวิสูตร เป็นถ้ำที่มีน้ำตกไหลลง มาเปรียบเสมือนผ้าม่านผืนใหญ่ที่ไหลลงมา ภายในถ้ำสามารถนั่งรถไฟลอยน้ำ และให้ท่านได้นั่งเรือล่องภายในถ้ำ ผ่านชมหิน ฮก ลก ซิ่ว เพื่อความเป็นสิริมงคล สมควรแก่เวลานำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูไก่ขอทาน หมูตงโพ หลังอาหารนำสู่ย่าน ซินเทียนตี้ หังโจว ได้รับการตกแต่งได้อย่างสวยงามใกล้บริเวณทะเลสาบซีหู  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม THE JOY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                                     ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ซูโจว – วัดฉงหยวน – โรงงานผ้าไหม – จัตุรัสหยวนหยง  

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านล่องเรือทะเลสาบซีหู เป็นทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในบรรดาทะเลสาบของจีน มีความลึกโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ให้ท่านได้ชมวิททะเลสาบทั้งเมืองเก่าเมืองใหม่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสูเมือง ซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม ” ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม วัดฉงหยวน โดยนั่งรถกอล์ฟ เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน จากนั้นนำท่านชมการผลิตผ้านวมจากรังไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านชม จัตุรัสหยวนหยง เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YIJIAKAIYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า                     ซูโจว – เซี่ยงไฮ้    ชมงาน  Shanghai  Expro  2010         

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเข้าสู่งาน  WORLD EXPO 2010   (www.thailandexpo2010)   ฝั่งเมืองใหม่ผู่ตง แล้วได้เห็น ตึกสูงมากมายที่เบียดเสียดกันอยู่แสดงถึงความเจริญของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนฝั่งผู่ตง

10.00 .          นำท่านเข้าชมงานในส่วนของ Thailand Pavilion สู่ความประทับใจและความภาคภูมิใจของคนไทยกับอาคารศาลาไทย ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชมความอลังการของห้องจัดนิทรรศการต่างๆ และท่านจะได้พบกับ “น้องไท” โรบอทยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ไทยของงานนี้ เพลิดเพลินดูนิทัศการของท่าน จะได้พบกับภัตตาคารร้านอาหารมากมาย ตระการตา ให้ได้เลือกรับประทานอย่างจุใจ อาทิ เช่น ครัวการบินไทย และร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออื่นๆ อีกมากมาย หลังอาหารนำท่านชมงานภายใน Thailand Pavilion  กับพื้นที่กว่า สองไร่ ที่สรรค์สร้างงานและ เผยแพร่วัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนชมงานมหกรรม นครเซี่ยงไฮ้นี้    (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ) ภายในบริเวณงานมีร้านอาหารจำหน่าย)

20.00 น.          คณะพร้อมกัน จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EASTERN JUN YA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก                                  นวดฝ่าเท้า – ตลาดหลงหัว  – ตลาดร้อยปี – ร้านไข่มุก – กรุงเทพฯ

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ศูนย์สุขภาพ ให้ท่านได้รับการบริการนวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากที่ท่านได้เดินชมงานเอ๊กซ์โปร เพื่อเป็นการผ่อนคลาย สมควรแก่เวลานำท่านสู่  ตลาดหลงหัว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ 

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว   ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดร้อยปี ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อสิ่งของที่ระลึกและขนมพื้นเมืองของเมืองเซี่ยงไฮ้ สมควรแก่เวลานำท่านชมไข่มุกน้ำจืด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นำมาทำเป็นครีมไข่มุก และเครื่องประดับต่างๆ

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.4 0 น.        นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU547

01.00 .         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ             ผู้ใหญ่                   ท่านละ                  20,900.-บาท

                                 พักเดี่ยวเพิ่ม        ท่านละ                       3,500.-บาท

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน /ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทำการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)

- ค่าอาหารตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมงาน EXPO 2010 เข้างาน 1 วัน /ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท /ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีวันเข้างานอาจจะต้องรวมกับคณะอื่น)

อัตรานี้ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด         - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทำการ (เพิ่มท่านละ 1,000 บาท)                  - ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวันต่อคน


 ความคิดเห็นที่ 4

15 มิ.ย.2553  เวลา 09:53 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.55.11  

บริการจองตั๋วด้วยจ้า


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน