* * แบงค์ชาติตีให้เป็นธนบัตรเสีย * *


http://www.upthai.net/pictures/b1b298484f740f65d95c47fb454d8726.jpg 

ธนาคารกสิกรไทยจะไม่รับธนบัตรที่มีข้อความตามที่แนบไฟล์มานี้ ขอให้พึงระวังการรับธนบัตร
เพราะแบงค์ชาติให้ตีเป็นธนบัตรที่เสียแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก่อนรับให้ดูดีๆ
มิเช่นนั้นจะต้องรับผิดชอบกับ
ธนบัตรที่รับ
มา

จึงนำมาบอกกล่าวให้ทราบกันครับ .........


โดย.. พละภูมิ 113.53.0.250   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

8 มิ.ย.2553  เวลา 21:54 น.
โดย.. พละภูมิ 113.53.0.250  

 

ที่มาครับ : http://www.mion4you.com/read.php?tid=32921

 


 ความคิดเห็นที่ 2

9 มิ.ย.2553  เวลา 09:20 น.
โดย.. พละภูมิ 118.173.156.204  

คัดเอามาให้เห็นกันชัดๆ

 


 ความคิดเห็นที่ 3

9 มิ.ย.2553  เวลา 10:33 น.
โดย.. ป้าไก่ 118.173.161.236  
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล แหม มันร้ายจริงๆๆๆนิ

 ความคิดเห็นที่ 4

9 มิ.ย.2553  เวลา 12:24 น.
โดย.. hs9rxj 113.53.13.109  

      บิ๊กแอส  มากๆ (ใครรู้แล้วช่วยแปลหน่อย)     


 ความคิดเห็นที่ 5

9 มิ.ย.2553  เวลา 13:02 น.
โดย.. ไท 118.173.167.119  

การขีดเขียน บันทึกใดๆ ลงใน "ธนบัตร" ถือเป็นการ "ผิดกฏหมาย" ทั้งสิ้น ผู้กระทำมีความ "ผิดทางอาญา"

มีโทษ "ทั้งจำ ทั้งปรับ" ฉะนั้นการรับเงินที่เป็น "ธนบัตร" จะต้องพิจารณาดูให้ดีๆ ด้วย .. ธนาคารฯ อาจปฎิเสธ

การรับฝากได้ !!! ... สิ่งที่เราใช้ หรือกระทำในชีวิตประจำวัน  หลายอย่างอาจ "ผิดกฏหมาย" โดยผู้ใช้ หรือกระ

ทำไปโดย "รู้เท่า ไม่ถึงการ"


 ความคิดเห็นที่ 6

9 มิ.ย.2553  เวลา 19:53 น.
โดย.. Joe 117.47.106.179  

แลกได้ครับผม

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100609/336728/%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%97.%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A.html


 ความคิดเห็นที่ 7

9 มิ.ย.2553  เวลา 19:59 น.
โดย.. Joe 117.47.106.179  

ส่วนเรื่องขีดเขียนบนธนบัตร พูดกันแบบผมไม่ได้เรียนกฏหมายมา แต่คิดว่าคงไม่ถึงขนาดมีโทษทางอาญา มิฉะนั้น ธนาคารทุกแห่งคงออกมาตรการ ห้าม พนักงานขีดเขียนลง เพราะเท่าที่สังเกตดู มีการขีดเขียนทุกครั้ง โดยเฉพาะตอนเอาธนบัตรจำนวนมากไปฝาก อีกทั้ง บางครั้งยังมีการประทับตรายางด้วย

ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่ผมพยายามหามานะครับ เป็นส่วนหนึ่งของกระทู้ใน pantip.com (มาจากกระทู้นี้ครับ www.pantip.com/cafe/social/topic/U9313006/U9313006.html แต่ตอนนี้เปิดไม่ได้ครับ พอดีเว็บเขาปิดปรับปรุง ดึงมาได้จากแคช)

ความคิดเห็นที่ 2  

เท่าที่ลองค้นข้อมูลมาได้ มีความเห็นว่า

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดความผิดไว้เพียง ๒ ประการ คือ
    ๑) การจัดทำ จำหน่าย ใช้ หรือนำออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใดๆ แทนเงินตรา (มาตรา ๙) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๕)
    ๒) ธนาคารพาณิชย์ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ต่างไปจากอัตรากำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕  ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสามเท่าของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขายต่างไปจากอัตราที่กำหนดนั้น หรือเป็นเงินหนึ่งพันบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน (มาตรา ๓๖)

การขีดเขียนบนธนบัตร ไม่ใช่ความผิดตาม พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มิฉะนั้นแล้วพนักงานธนาคารทุกแห่งต้องมีความผิดกันหมด เพราะทดจำนวนตัวเลขไว้บนธนบัตรต่อมาดูประมวลกฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา

    มาตรา ๒๔๐  ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือทำปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
    มาตรา ๒๔๑  ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
    มาตรา ๒๔๓  ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใดๆ อันเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
    มาตรา ๒๔๔  ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใดๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท
    มาตรา ๒๔๕  ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใดๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น ยังขืนนำออกใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    มาตรา ๒๔๗  ถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
    มาตรา ๒๔๘  ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗ ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๗ แต่กระทงเดียว
    มาตรา ๒๔๙  ผู้ใดทำบัตรหรือโลหธาตุอย่างใดๆ ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือจำหน่ายบัตรหรือโลหธาตุเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    ถ้าการจำหน่ายบัตรหรือโลหธาตุดังกล่าวในวรรคแรก เป็นการจำหน่ายโดยการนำออกใช้ดังเช่นสิ่งใดๆ ที่กล่าวในวรรคแรก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในประมวลกฎหมายอาญา ก็ไม่ได้มีเรื่องการขีดเขียนข้อความบนธนบัตรว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามข้อความที่ขีดเขียนนั้น ต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องใด เพราะผู้ที่เขียนอาจมีความผิดตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ได้ (เช่น เรื่องหมิ่นประมาท หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โฆษณาอันเป็นเท็จ และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก)

จากคุณ : ผู้สังเกตการณ์
เขียนเมื่อ : 31 พ.ค. 53 13:14:47


 ความคิดเห็นที่ 8

10 มิ.ย.2553  เวลา 20:44 น.
โดย.. พละภูมิ 113.53.2.194  

 

ปัญหาธนบัตรเสียสามารถแลกได้ที่คลังจังหวัด ไปจ่ายให้คนอื่นคงไม่มีใครรับ

แต่เจตนาที่พิมพ์ข้อความนั้นลงไปทับภาพของ ร.๕ นี่ละคือปัญหาที่ใครๆหลายคนสงสัย .... ?

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน