สมัคร ส.ส.เขต 1 ตรัง รอบสามมี 6 คน


เขต 1 ตรังเลือกตั้ง ส.ส.รอบ 3 ไม่ร้างผู้สมัครสรุปทั้งวันรวม 6 คนจากพรรคใหญ่เล็ก
       
       วันนี้ (26 เม.ย.) เมื่อเวลา 16.30 น.การเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง รอบสาม เฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 1 ณ บริเวณห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง เนื่องจากในการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา คือ วันที่ 2 เม.ย.และวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา นายไกรสิน โตทับเที่ยง ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย ลงสมัครเพียงคนเดียว และได้คะแนนไม่ถึง 20%
       
       ในภาคเช้ามีผู้มายื่นใบสมัคร ส.ส.รวม 3 คน ประกอบไปด้วย
       1.นายวิญาสิษฐ์ สุนทรนนท์ ในนามพรรคประชากรไทย หมายเลข 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ลงสมัครมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค.2544 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ได้ 2,349 คะแนน ครั้งที่ 2 เลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย.2549 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ได้ 1,580 คะแนน และครั้งที่ 3 เลือกตั้งวันที่ 23 เม.ย.2549 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 แต่ได้ถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งไปเสียก่อน
       
       2.นายศุภชัย ใจสมุทร ในนามพรรคไทยรักไทย หมายเลข 2 ซึ่งก่อนหน้านี้ลงสมัครมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค.2544 ได้ 10,408 คะแนน และครั้งที่ 2 เลือกตั้งวันที่ 6 ก.พ.2548 ได้ 12,549 คะแนน แต่ในครั้งนี้ได้ย้ายมาลงสมัครแทนนายไกรสิน โตทับเที่ยง ที่ขอเว้นวรรคไป เนื่องจากพ่ายแพ้มาแล้วถึง 3 ครั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2548 และเมื่อวันที่ 2 และ 23 เม.ย.2549
       
       3.นางอรสา สวัสดิพันธ์ ในนามพรรคชีวิตที่ดีกว่า หมายเลข 9 ผู้สมัครหน้าใหม่ชาวอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
       
       ในภาคบ่าย มีผู้มายื่นใบสมัคร ส.ส.รวม 3 คน ประกอบไปด้วย
       
       1.นายจิเรก พันธุ์คีรี ในนามพรรคสยาม หมายเลข 10 ผู้สมัครหน้าใหม่ ชาวอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
       
       2.นายรัตน์ ซุ่นสั้น ในนามพรรคพลังธรรม หมายเลข 11 อดีตผู้สมัคร ส.ว.ตรัง เมื่อปี 2543 โดยได้ 7,204 คะแนน ถือเป็นอันดับที่ 9 จากจำนวนผู้สมัครรวม 13 คน
       
       3.นางสุภาพร รัตนกิจ ในนามพรรคเกษตรกรไทย หมายเลข 1 ผู้สมัครหน้าใหม่ชาวตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด แต่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลนาวงบ้านเกิด


ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9490000055448

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 203.146.83.76   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน