ล่องแก่งถ้ำภูผาเพชรจองด่วนก่อน 25  พ.ค. นี้เท่านั้น  ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140  www.silversoutherntour.com

กำหนดการเดินทาง  30  พ.ค. 53 นี้เท่านนั้น (จองก่อน 25 พ.ค. นี้ รับจำนวนจำกัด)

วันแรก:    ตรัง – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่ง – น้ำตกวังสายทอง                                                            ( --,L,--)                                         

06.00 น.     เจ้าหน้าที่ ของบริษัทให้การต้อนรับ  ทุกท่าน ณ จุดนัดหมาย  (จ.ตรัง)

06.30 น.     นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล  ระหว่างทางชมทัวทัศน์สองข้างทาง  หรือพักผ่อนตาม

09.00 น.     ถึง อ.มะนัง  นำท่านชมความอลังการของ "ถ้ำภูผาเพชร" ข้างในถ้ำท่านจะได้พบกับห้องต่างๆ  ของถ้ำ 

                  เช่นห้องเจ้าสาว  ห้องผ้าหม่าน ฯลฯ

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน (1)  ณ ร้านอาหารของวังสายทองการ์เด้นรีสอร์ท

บ่าย            นำท่านเริ่มต้นล่องแก่ง ถ้ำเจ็ดคต  สายธารน้ำใสสะอาด ตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนานและปลอดภัย เด็ก ๆ ก็ล่องได้

                  สบาย ๆ ผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ถ้าโอกาสดีจะได้พบกับชนเผ่าซาไกที่พักอาศัยอยู่

                  ริมฝั่งคลอง  จากนั้นชม “น้ำตกวังสายทอง” น้ำตกบริสุทธิ์ สายน้ำที่เย็นฉ่ำใจที่ไหลออกมาจากถ้ำ ซึ่งมีความ

                  สวยงามและมีความมหัศจรรย์ตรงที่เป็นน้ำตกหินปูนสีทองที่หาดูได้ยาก บรรยากาศเย็นสบาย

                  เดินได้ทุกชั้นไม่ลื่น  สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางกลับสู่  จ. ตรัง

18.30 น.   ถึง  จ.ตรังโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

+++++++++++++++++++++ สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ++++++++++++++++++++

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม      

-          ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter  1 คัน / รถโค้ช / -ค่าอาหาร 1 มื้อ  / -ค่าธรรมเนียมการเข้าชม

-          ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

-          ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-          ค่าอาหารบ้างมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว

 


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.234.229   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

17 พ.ค.2553  เวลา 14:14 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.234.229  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

 


 ความคิดเห็นที่ 2

17 พ.ค.2553  เวลา 14:15 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.234.229  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 3

17 พ.ค.2553  เวลา 14:15 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.234.229  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 4

17 พ.ค.2553  เวลา 14:16 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.234.229  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 5

17 พ.ค.2553  เวลา 14:16 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.234.229  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 6

17 พ.ค.2553  เวลา 14:16 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.234.229  

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์ 075-222-140

www.silversoutherntour.com    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน