Marketing:มารู้จักการตลาดกันเถอะกระทู้นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการตลาด แก่ผู้ที่สนใจครับ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆร่วมทั้งการวิเคราะห์จากตัวผมเอง ผิดพลาดประการได้ต้องขออภัยครับ -------------------

โดย.. เฉิน 111.84.26.0   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

7 พ.ค.2553  เวลา 22:10 น.
โดย.. เฉิน 111.84.26.0  
ตลาด ในวิชาเศรษฐศาสตร์และของชาวบ้านทั่วไป มีความหมายต่างกัน ตลาดชาวบ้าน หมายถึง สถานที่จัดไว้เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น ตลาดนัด ตลาดท่ากลาง เศรษฐศาสตร์ ตลาดไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ทำการซื้อขาย แต่มีความหมายเป็นนามธรรม หมายถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการ รวมทั้งปัจจัยการผลิต ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ในปัจจุบันการคมนาคมและการสื่อสารเจริญก้าวหน้ามาก การเก็บรักษาสินค้าและการจัดมาตรฐานสินค้าทำได้เรียนร้อยและมีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมาพบกันและเห็นสินค้าทั้งหมดก่อนตกลงใจซื้อ การซื้อขายจึงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่คนละมุมโลก การซื้อขายโดยวิธีนี้จึงสะดวกและรวดเร็วด้วยเหตุนี้ตลาดสินค้าและบริการบางอย่างจึงขยายขอบเขตได้กว้างขวางทั่วโลก

 ความคิดเห็นที่ 2

7 พ.ค.2553  เวลา 22:16 น.
โดย.. เฉิน 111.84.26.0  
วันนี้เสนอความหมายของตลาดไปก่อนครับ ผมจะมาอัพเดทเรื่อยๆนะครับ ใครมีอะไรสงสัยถามในกระทู้ได้เลยครับ

 ความคิดเห็นที่ 3

7 พ.ค.2553  เวลา 23:21 น.
โดย.. โก๋ 118.174.119.146  

แหล่มขอมาเรื่อยๆจะนั้งรอ


 ความคิดเห็นที่ 4

10 พ.ค.2553  เวลา 21:48 น.
โดย.. เฉิน 111.84.135.62  

การวางแผนการตลาดโดย ใช้ 4P

กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมาย แต่ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือการ ใช้ 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใช้คือการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากัน และเป็นที่ต้องการของกลุ่ม เป้าหมายที่เราเลือกเอาไว้ให้มากที่สุด ในบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ได้ทั้งหมดในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรเพราะ เรา สามารถ ค่อยๆปรับกลยุทธ์จนได้ ส่วนผสมทางการตลาดได้เหมาะสมที่สุด ( 4P อาจจะเรียกว่า marketing mix) เราลองมา ดูกันทีละส่วน


 ความคิดเห็นที่ 5

10 พ.ค.2553  เวลา 21:53 น.
โดย.. เฉิน 111.84.135.62  
 1. Product ก็คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องการอะไร เช่น ต้องการขนมปัง
ที่สด ใหม่ สะอาด โดยไม่สนใจความสวยงามด้านบรรจุภัณฑ์  เราก็ต้องทำตามที่ลูกค้าต้องการ

 ความคิดเห็นที่ 6

10 พ.ค.2553  เวลา 21:56 น.
โดย.. เฉิน 111.84.135.62  

อีกส่วนที่ต้องคำนึงถึง คือ สินค้าที่มีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงว่าต่างกันและ ลูกค้าตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบัติพิเศษ รูปลักษณ์ การใช้งาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุ่มลูก ค้าที่เราจะจับก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่มีการแข่งขันมาก


 ความคิดเห็นที่ 7

10 พ.ค.2553  เวลา 22:01 น.
โดย.. เฉิน 111.84.135.62  
2. Price ราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออกก็ลดราคาอย่างเดียวเพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขึ้นได้ หากปัญหาอื่นๆยังไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งราคาในที่นี้จะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่นหากเราขายน้ำผลไม้ที่ตลาดรื่นรมณ์ ราคาอาจจะต้องถูกหน่อย แต่หากขายที่ห้างหรู หากตั้ง ราคาถูกไปเช่น 10 บาท กลุ่มที่เป็นเป้าหมายอยากให้ซื้ออาจจะไม่ซื้อ แต่คนที่ซื้ออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซึ่งมีน้อยกว่า และไม่คุ้ม ที่จะขายแบบนี้ในห้างหรู ยิ่งไปกว่านั้นหากราคา และรูปลักษณ์สินค้าไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิดความข้องใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้าที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการทำธุรกิจขนาดย่อมแล้ว ราคาที่เราต้องการ อาจไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งมากนัก แต่จะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกำหนดราคาง่ายต่างๆดังนี้

     2.1
กำหนดราคาตามลูกค้า คือการกำหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย ซึ่งอาจจะได้มาจากการทำสำรวจ หรือแบบสอบถาม

     2.2
กำหนดราคาตามตลาด คือการกำหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจจะต่ำมากจนเราจะมีกำไรน้อยดังนั้นหาก เรา คิด ที่จะกำหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้องมานั่งคิดคำนวณย้อนกลับว่า ต้นทุนสินค้าควร เป็นเท่าไรเพื่อจะได้กำ ไร ตามที่ตั้งเป้า แล้วมาหาทางลดต้นทุนลง

     2.3
กำหนดราคาตามต้นทุน+กำไร วิธีนี้เป็นการคำนวณว่าต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าใด แล้วบวกค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกกำไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสูงมาก เราอาจจำเป็นต้องมีการทำประชาสัมพันธ์ หรือปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคานั้น ความคิดเห็นที่ 8

10 พ.ค.2553  เวลา 22:05 น.
โดย.. เฉิน 111.84.135.62  
3. Place คือ ทำเลที่ตั้ง ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือวิธีการนำสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลายๆแห่ง วิธีการขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความ สำคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยู่กับว่า สินค้าของท่านคือ อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร เช่นของใช้ในระดับบน(สินค้าราคาแพง อย่าง กระเป๋าหลุย) ควรจะจำกัดการขายไม่ให้มีมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เสียภาพลักษณ์ได้  สิ่งที่เราควรจะคำนึงอีกอย่างของ วิธีการกระจายสินค้าคือต้นทุนการกระจายสินค้า เช่นการขายสินค้าใน 7-eleven อาจจะ กระจายได้ทั่วถึงแต่อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า หากจะกล่าวถึงธุรกิจที่เป็นการขายหน้าร้าน Place ในที่นี้ก็คือ ทำเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ให้เหมาะสมกับสินค้าของเราเช่นกัน อย่าง มาบุญครองกับ สยามเซ็นเตอร์ จะมีกลุ่มคนเดินที่ต่างออกไปและลักษณะสินค้าและราคาก็ไม่เหมือนกันด้วยทั้งๆที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ท่านควรขายที่ใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้า


 ความคิดเห็นที่ 9

10 พ.ค.2553  เวลา 22:09 น.
โดย.. เฉิน 111.84.135.62  

4. Promotion คือการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่นโฆษณาในสื่อต่างๆ หรือการทำกิจกรรม ที่ทำให้คนมาซื้อสินค้าของเรา เช่นการทำการลดราคาประจำปี หากจะพูดในแง่ของธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน จะมากหรือน้อยก็ ขึ้นกับ ช่องทางที่เราจะใช้ ที่จะดีและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มจำนวนขึ้นมากในแต่ละปี สื่ออื่นๆที่ถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว โปสเตอร์ หากเป็นสื่อท้องถิ่นก็จะมี รถแห่ วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วควรดูเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่นหากจะโฆษณาให้กลุ่มผู้ใหญ่ โดยเลือกสื่ออินเตอร์เน็ต ก็อาจจะเลือก เว็บไซต์ที่ผู้ใหญ่เล่น ไม่ใช้เว็บที่วัยรุ่นเข้ามาคุยกัน เป็นต้น


 ความคิดเห็นที่ 10

10 พ.ค.2553  เวลา 22:12 น.
โดย.. เฉิน 111.84.135.62  
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 4P เป็นกลยุทธ์พื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจครับ หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์ แก่ ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยใ นการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนิธุรกิจ ครับ เจอกันใหม่หัวข้อหน้าครับ

 ความคิดเห็นที่ 11

11 พ.ค.2553  เวลา 22:15 น.
โดย.. ไท 118.173.161.33  

4P ไม่พอน่ะพี่ ตอนนี้ในเชิงปฎิบัติ ต้องเพิ่ม 1 L เข้าไปด้วย L - Logistic คือปฎิบัติการที่คุณเฉิน กำลังทำอยู่

ตอนนี้ไง !!!! สิ่งสำคัญต้องมองในแง่มุมของต้นทุนด้วย เพราะจะส่งผลถึงกำไร จากการดำเนินงาน .. เราก็เป็น

ได้แค่นักวิชาเกิน ตำรา ...    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน