รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS


รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยทุกขั้นตอน

สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ IS หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ในราคาและการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเอง สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั้วโมง

งานเร่ง งานด่วน เราสามารถทำได้ทันตามเวลา

ไม่มีหัวข้อสามารถช่วยเขียนโครงร่างได้

ไม่หลอกลวง ไม่เบี้ยวชัวร์

สนใจติดต่อ 0811979431 แอ้

psyche_0406@hotmail.com


โดย.. Pii@iiR 58.9.18.181   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน