ด่วน! ชีวิตที่มั่นคง กับรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

รับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

เพศชาย  ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เพศหญิง ต้องเป็นโสด

เข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ หลักสูตร 1 ปี

เมือจบแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระดับ 2 ในอัตราเงินเดือน 7,680 บาท

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2553 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกแห่ง ในวันทำการ

 

คุณสมบัติ อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2528- 30 เมษายน 2536)

ผู้สนใจสั่งซื้อใบสมัคร/คู่มือเตรียมสอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 085-1339655

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandpost.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขประจำตัวสอบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com

กำหนดการสอบ อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2550 ณ อาคาราเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานการเข้าห้องสอบ

1.ใบสมัคร สำหรับผู้สมัครสอบ

2.บัตรประจำตัวประชาชน

ถ้าไม่นำหลักฐานมาแสดงในวันสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ


โดย.. กูเดะจัง 202.143.161.26   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน