วิเชียรมาตุสังสรรค์รุ่น


เชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์รุ่น  ปลัดแทน  ศิริพลบุญ    หรือ นายปรเมศวร์   คงสมัย    ในวันที่  4   เมษายน   2553   เวลา    18.00   น.   ณ   ห้องอาหารครัวเกตน์สิริ   ให้ปาล์มคอร์ทอพาตเม้น   หน้า  ร.ร.ตรังคริสเตียนศึกษา   ถ.  ตรัง-สิเกา

โดย.. ทรงเกียรติ 118.173.130.145   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน