ประกาศสอบราคาจ้าง อบต.นาโต๊ะหมิงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มีความประสงค์สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล(Cape Seal) สายโคกหว้าน-หลังเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ 5  ตำบลนาโต๊ะหมิง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ตามเอกสารที่แนบ (ดาวน์โหลด)


โดย.. อบต.นาโต๊ะหมิง 118.173.134.66   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน