คิดดูซิ "สร้างสรรค์ความคิดไม่มีขีดจำกัดกันเถอะน่ะ


ในความแตกต่างของผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง  จริง ๆ แล้ว ความสุขความโชคดีจะอยู่กับคนที่  คิดได้  ทุกคนที่ยังเจอปัญหาไม่มีความสุขหรือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์  เป็นเพราะไม่รู้ว่ามีอุปสรรคตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคั ญที่จริงๆ คือไม่รู้....ไม่รู้ว่าชีวิตเราอยู่ที่การควบคุมความคิด ไม่รู้ว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมด.....เรามาแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากการคิดสิ่งดี ๆ และทำสิ่งดี ๆ กันนะ  


โดย.. ซี 118.173.128.9   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน