รับสมัคร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์บัดนี้-12 พ.ค.53


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับคณาจารย์จากองค์กรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน  หลักสูตรปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ โดยมี แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  พลตำรวจโท ดร.ณรงค์    กุลนิเทศ  ที่ปรึกษาสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานหลักสูตร  เปิดสอนภาคพิเศษ  เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. รับสมัครผู้ที่จบป.ตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการยุติธรรม กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติมรอบ 2) ประจำภาคเรียน ที่ 1/2553 ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2553

 สอบถามเพิ่มเติมที่และสมัครได้ที่
1. บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทร. 02-1601174-80 เว็บไซด์  www.grad.ssru.ac.th หรือ www.ssru.ac.th
2. คุณวิรงรอง (จิ๊ก) เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร  080-598-7596 , 02-160-1213 , 02-160-1143-5 ต่อ 34 , หรือ3. ติดต่อที่ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ  089-795-0550

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า  2  ปี
4.  กรณีผู้ที่ไม่ได้จบทางวิทยาศาสตร์มา  จะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อน
5.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
***  6. กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ตามข้อ 1-5  ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  160,000  บาท
ภาคเรียนที่ 1 :  40,000  บาท
ภาคเรียนที่  2-5  ภาคเรียนละ 30,000  บาท
หมายเหตุ 
1. การสอบคัดเลือกใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
2. ในหลักสูตรมีการศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


โดย.. jickk 202.29.38.251   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop