เก็นติ้ง+คาเมลอน 13-15 เมษาจัดโดยก้องฟ้าห้วยยอด – ตรัง -หาดใหญ่ – ปุตตราจาย่า - เก็นติ้งฯไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ - กัวลาลัมเปอร์  ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯคาเมรอนฯ – ไร่ชา – ตลาดพื้นเมือง – วัดจีนคาเมรอนฯ -  หาดใหญ่-ตรัง-ห้วยยอด
                          3  วัน  2  คืน  ( 13 – 15 เมษายน 2553 )

วันที่ 13 เม.ย 53  : ตรัง - หาดใหญ่  -  ปุตตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์ - สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ        ( -  , เที่ยง , เย็น )

07.30 น.             ทีมงานก้องฟ้า เตรียมรับคณะ ณ.ก้องฟ้าทราเวล เตรียมสัมภาระ

08.30 น.             รับคณะเดินทางจากกทม ณ.สนามบินตรัง

09.00 น.             มุ่งสู่หาดใหญ่เปลี่ยนรถ ตู้ 2 คัน คันละ 7 ท่าน รับคณะฯที่จุดนัดพบหาดใหญ่    หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ที่ด่านบูกิตคายูอีตั๊ม ผ่านด่านจังโหลน  จิตรา  อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง  อีโปร์ ตันหยง มาลิม 

                                   13.00  รับประทานอาหารกลางวัน    ภัตตาคาร  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่  “ เมืองใหม่( PUTRA  JAYA ) ” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู่ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม  เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า  ( SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากถึงโรงแรมสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น(โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย ) หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ทีมปาร์ค (up grade )

 18.00 .          รับประทานอาหารเย็น       ภัตตาคาร    หลังจากนั้นไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล  บัตคาร่า ลูกเต๋า  ตู้ม้า  อื่น ฯลฯเป็นต้น

( ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า )

**ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค  ** เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่14 เม.ย53    : เก็นติ้งฯ –  สวนสนุกเอ้าดอร์ – อินดอร์ - กัวลาลัมเปอร์  - คาเมรอนฯ – ตลาดพื้นเมือง             ( เช้า,เที่ยง, เย็น  )

07.00 .         รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม    หลังจากนั้นนำท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และอิสระตามอัธยาศัย

12.00 .               รับประทานอาหารกลางวัน ณ     ระหว่างทางแวะวัดชินสุ่ยหลังจากนั้นนำท่านสู่เก็นติ้งฯซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้นำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะ ๆ บริเวณโรงแรมหลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯ นำท่านเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์  ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500   ฟิตระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆมากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น ) ทุกระดับจะมีร้านค้าโรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขารูปนี้มีสามชั้น ชั้นแรกชื่อ( RING LET ) ,ชั้นที่สอง( TANAHRATA ),ชั้นสาม( BRING CHANG  ) ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนี่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง ( โปรดเตรียมยาแก้เมารถติดตัวไปด้วย ) แวะตลาดพื้นเมืองของคาเมรอนฯ

         18.00 . รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร  แบบสตีมโบ๊ต ( สุกี้หม้อไฟ ) หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม อีควอตอเรียล    เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่15 เม.ย 53   : คาเมรอนฯ – ไร่ชา – ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ – วีดจีน - อีโปร์ - หาดใหญ่                                              (เช้า ,เที่ยง,  -  )

  07.00 .               รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม     หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาคาเมรอนไฮแลนด์ลงจากเขาระหว่างทางนำท่านแวะเที่ยวชมไร่ชาแวะฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งฯตลาดพื้นเมืองคาเมรอนฯ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก และวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในคาเมรอนฯ  เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

       12.00 .  รับประทานอาหารกลางวัน    ภัตตาคาร  ระหว่างทางนำท่านแวะนมัสการองค์พระยูไล เจ้าแม่กวนอิมและพระสังขจายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว               เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 18.00 .  ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

19.00 น.            ถึงหาดใหญ่ แวะรับประทานอาหารค่ำ (ตามอัธยาศัย)

20.00 น.            รับคณะ เดินทางกลับตรัง โดยสวัสดิภาพ

 

( โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

รายการทัวร์ประกอบด้วย

*รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน *อาหารตามที่ระบุในรายการเช้า 2 มื้อ เที่ยง 3มื้อ เย็น 2 มื้อ รวม 7 มื้อ

*ค่ากระเช้าขึ้น-ลง เก็นติ้ง,*ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท (กรุณาแจ้งชื่อก่อนการเดินทาง  

*ค่าห้องพักพักห้องละ 2  ท่าน  2    คืน

รายการทัวร์มิได้รวม

*อาหาร+เครื่องดื่มเพิ่มเติมจากรายการ *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                                   

*ค่าเข้าชม เช่น บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ                          

*ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น)  ต้องยังไม่หมดอายุก่อนล่วงหน้า  6  เดือน

 

    UP GRADE พิเศษ

พิเศษสุด สำหรับทริปนี้

1.           Up grade  จาก first world เป็นtheme park hotel ห้องกว้างและสะอาดกว่า

2.           เพิ่มเมนูอาหาร จากเดิมและเปลี่ยนเมนูอาหารให้ดีขึ้นระดับภัตตาคาร

3.           มี staff ส่งจากห้วยยอด รับสนามบินตรังและส่งหาดใหญ่

4.           มีเจลแอลกอฮอล์ ,ยาสามัญประจำมัญประจำบ้าน เทปเพลง เกาหลี และเพลงฝรั่งตลอดการเดินทาง

5.           ของว่าง ลูกอม ขนม นม เนย สำหรับเด็กและลูกทัวร์ ตลอดระยะการเดินทาง และน้ำดื่ม 

 

 

 

 

 

 


โดย.. ก้อง 118.173.131.165   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop