ทัศนศึกษา โรงเรียรบ้านเขากอบ จัดโดยก้องฟ้า 

    คณะอาจารย์และบุคลากร โรงเรียน บ้านเขากอบ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม โรงเรียน เดินทาง 15-20 มีนาคมนี้ โดยก้องฟ้าทราเวล

โปรแกรมทัศนศึกษา  คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนบ้านเขากอบ อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2553

จำนวน  45 ท่าน เดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ สองชั้น วีไอพี

ตรัง – นครปฐม -สมุทรสงคราม – สังขละบุรี กาญจน์ -ด่านเจดีย์สามองค์ –วังน้ำเขียว โคราช- ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศ–พัทยา -จันทบุรี –ชลบุรี -กรุงเทพ –ชุมพร -ตรัง

 06.00 น.      ทีมงานก้องฟ้า ทราเวล ให้การต้อนรับ เพื่อเดินทาง รับคณะพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านเขากอบ  ทีมงาน  รอรับท่านพร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

 11.00 น.       รับประทานอาหาร เที่ยง  สวนส้มนายดำ จังหวัดชุมพร  (1)

16.00 น.       เดินทางศึกษา ดูงาน โรงเรียนจังหวัดนครปฐมและแวะ นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

 18.30 น.      เดินทางถึงที่พัก แบบโฮมสเตย์ บ้านสวนอ้อมสุข แม่กลอง อัมพวา สมุทรสงคราม

 19.00 น.      รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ชมวิถีชีวิต แบบแม่กลอง

 20.00 น.      ชมหิ่งห้อยอัมพวาโดยเรือแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่สอง อังคาร  16 มีนาคม 2553 สมุทรสงคราม –สะพานข้ามแม่น้ำแคว -อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี

 

 06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ตลาดน้ำอัมพวา   

08.00 น.        เดินทางมุ่งสู่ กาญจนบุรี ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นพาท่านศึกษา ดูงาน โรงเรียนวิสุทธรังษี ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี

11.30  น.     รับประทานอาหารเที่ยง ร้านอาหารบ่อพลอย ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี (2)

13.00 น.      ออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี มุ่งสู่อำเภอบ่อพลอย  นำคณะเดินทางสู่ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งในอดีตเป็นด่านที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-พม่า เป็น ช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าเดิมเรียกว่า “หินสามกอง” นอกจากนี้ด่านเจดีย์สามองค์ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจำหน่ายสินค้าของพม่า (เดินทางโดยรถโดยสาร)

   16.00 น.               มุ่งสู่สังขละ ดินแดนหลากหลายวัฒนธรรม (UnseenThailand) ชมวิถี  ชีวิตของชาวมอญ สัมผัสบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไปชมวัดวังก์วิเวกการามณ์  หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะซึ่งเป็นวัดมอญที่มีเจดีย์พุทธคยา ที่จำลองแบบเท่าขนาดของจริงจากอินเดีย นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว 9 ตัน ชมตลาดชาวมอญที่วัด 

18.00 น.               แวะรับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหาร ศรีแดง /หรือเทียบเท่า  อำเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (3)

19.00 น.               เช็คอินท์เข้าที่พัก รร.ซองกาเลีย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า...  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม พุทธ  17 มีนาคม 2553         สังขละบุรี กาญจนบุรี –วังน้ำเขียว

.

 

 

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร รร .ซองกาเลีย   หรือเทียบเท่า..  (4)

08.00 น.          นำท่านเดินทางสู่ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แวะซื้อเครื่องปั้นดินเผา ที่ด่านเกวียน,

 ผ้าไหมขึ้นชื่อ ที่ ปักธงชัย  แวะชม กลุ่มปลูกเบญจมาศ พบกับความตระการตาของดอก

 เบญจมาศ หลากสีสันที่บาน ตลอดทั้งปี เที่ยวชมและซื้อกลับบ้านโดยเลือกจากแปลง

   

 

 

 

 

12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง (5) ร้านครัวต้นไทร  หรือเทียบเท่า

13.00 น.           เข้าเยี่ยมชม ไร่องุ่นตะวันแก้ว เยี่ยมชมไร่องุ่น พร้อมชิมองุ่น

 สดไร้เมล็ดพันธุ์ Beauty  Seedless รสชาติหวาน

18.00 น.           เดินทางกลับแวะรับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารครัวอิ่มสุข หรือ

                         เทียบเท่า  (6)

19.00 น.           เข้าที่พัก บ้านสวนทองรีสอร์ท ดินแดนโอโซน อากาศดีที่สุด 

 ในโลก อันดับ 7 ของโลก อ.วังน้ำเขียว ..หรือเทียบเท่า...

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  หรือเทียบเท่า...  ดื่มด่ำอากาศโอโซนบริสุทธิ์ (7)

08.00 น.          ออกเดินทางมุ่งสู่ ชมป่าต้นลาน และอุทยานแห่งชาติทับลาน  

12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง อาหารเวียดนาม ชื่อดังของจังหวัด (8)

13.00 น.          ช้อบปิ้ง  ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก เป็นตลาดการค้าชายแดนภาค

ตะวันออกที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   อ. อรัญประเทศ ใกล้กับด่านตรวจ

คนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต จังหวัดบันเตียน เมียนเจย ประเทศ

กัมพูชาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

16.00 น.          เดินทางออกจาก ตลาดโรงเกลือ มุ่งสู่ พัทยา

17.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

19.00 น.           เดินทางเช็คอินท์เข้าโรงแรมที่พักพัทยา รร. GOLDENSEA PATTAYAหรือเทียบเท่า

20.00 น.           เดินชมเมืองพัทยา ยามราตรี แสงสีเสียง และพักผ่อน

วันที่ห้า ศุกร์  19 มีนาคม 2553  พัทยา  - จันทบุรี – ชลบุรี - กรุงเทพ

 

 

                                                                                                             

07.00 น.           เช็คเอ้าท์อำลาที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรม GOLDENSEA PATTAYAหรือเทียบเท่า (9)

08.00 น.          เดินทางสู่ เข้าชมสวนนงนุช  นั่งรถชม บริการพิเศษ

10.00 น.           เดินทางสู่  วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา

ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สงบและวิเวก  โดยพระอาจารย์

สมชาย ฐิตวิริโย เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่ใฝ่หาความสงบ

บริเวณวัดเบื้องล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ และมีพุทธสถานที่งดงาม เช่นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก ชม เครื่องหยก เครื่องมุก เครื่องลายคราม  ปัจจุบันวัดเขาสุกิม จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งของจังหวัดจันทบุรี ,เยี่ยมชมตลาดพลอย เมืองจันทบุรี ,แวะซื้อผลไม้ราคาถูก

 

11.00 น .         เดินทางเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง  จันทบุรี ห้องอาหารคุณแดงหรือเทียบเท่า (10)

16.00 น.          เดินทางสู่จังหวัดชลบุรี  เดินทางแวะซื้อ ตลาดหนองมน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นตลาดขาย

 ของที่ระลึก ของเมืองชลบุรี สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก หาซื้อได้จากตลาด

หนองมน

 18.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ รับประทานตามอัธยาศัย

20.00 น.          เช็คอินท์เข้าโรงแรม Bangkok Centre หรือเทียบเท่า 

 21.00 น.          นำท่องราตรี เยาวราช  ถนนราชดำเนิน

23.00 น.           เดินทางถึงที่พัก พักผ่อน เตรียมเก็บสัมภาระ

วันที่หก เสาร์  20 มีนาคม 2553           กรุงเทพ –ชุมพร – ตรัง

 

 

 

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม Bangkok Centre หรือเทียบเท่า (11)

08.30 น.เยี่ยมชม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย  หลังจากนั้นพา นมัสการ พระพรหม เอราวัณ และช้อปปิ้ง สยาม

พารากอน สยามดิสคัพเวอร์รี่ มาบุญครอง ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย  

13.00 น.  นัดพบที่ สนามศุภชลาสัย  เพื่อเดินทางกลับ

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ.จังหวัดชุมพร ร้าน ไฮ้เปียง  (12)

22.30 น.  ถึงจังหวัดตรัง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

1.รถที่ใช้เป็นรถปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 48ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จำนวน 5 คืน 6 วัน

2.มีมัคคุเทศก์ในการเดินทาง  หัวหน้ากรุ๊ป และทีมงาน ดูแลตลอดระยะเวลาเดินทาง  

3.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 5000,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 100,000.-บาท

4.รวมค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ,น้ำดื่มผ้าเย็น ตลอดทาง

5.อาหาร เช้า 4 มื้อ ,เที่ยง 5 มื้อ , เย็น 3 มื้อ  รวม  12 มื้อ พร้อมบริการอาหารว่างตลอดการเดินทาง

6. รวมที่พัก 5 คืน โรงแรมและรีสอร์ท

7.ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง, เครื่องดื่ม, ขนม, ยาที่จำเป็น อุปกรณ์เครื่องใช้

   ตลอดระหว่างการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

            1.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านและคณะสั่งพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

            2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์  ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในห้องพักฯลฯ

            3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

                4.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการเข้าชมหรือ กิจกรรม ใดๆ ซึ่งนอกเหนือรายการ  

 

 


โดย.. ก้อง 118.173.131.165   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop