ล่องแก่งถ้ำภูผาเพชร


กำหนดการเดินทาง  เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์ คณะ10 ท่านเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก:  ตรัง – สตูล – ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่ง – น้ำตกวังสายทอง                                                 ( --,L,--)                                        

06.00 น.     เจ้าหน้าที่ ของบริษัทให้การต้อนรับ  ทุกท่าน ณ จุดนัดพบ (จ.ตรัง)

06.30 น.     นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล  ระหว่างทางชมทัวทัศน์สองข้างทาง  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น.     ถึง อ.มังนัง  นำท่านชมความอลังการของ "ถ้ำภูผาเพชร" ข้างในถ้ำท่านจะได้พบกับห้องต่างๆ  ของถ้ำ 

                  เช่นห้องเจ้าสาว  ห้องผ้าหม่าน ฯลฯ

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน (1)  ณ ร้านอาหารของวังสายทองการ์เด้นรีสอร์ท

บ่าย            นำท่านเริ่มต้นล่องแก่ง ถ้ำเจ็ดคต  สายธารน้ำใสสะอาด ตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนานและปลอดภัย เด็ก ๆ ก็ล่องได้

                  สบาย ๆ ผ่านสองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ถ้าโอกาสดีจะได้พบกับชนเผ่าซาไกที่พักอาศัยอยู่

                  ริมฝั่งคลอง  จากนั้นชม “น้ำตกวังสายทอง” น้ำตกบริสุทธิ์ สายน้ำที่เย็นฉ่ำใจที่ไหลออกมาจากถ้ำ ซึ่งมีความ

                  สวยงามและมีความมหัศจรรย์ตรงที่เป็นน้ำตกหินปูนสีทองที่หาดูได้ยาก บรรยากาศเย็นสบาย

                  เดินได้ทุกชั้นไม่ลื่น

16.30 น.    ให้ท่านเลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเดินทางกลับ จ.ตรัง 

18.45 น.     ถึง จ.ตรังโดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ 

 

 

+++++++++++++++++++++ สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ++++++++++++++++++++

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ  ท่านละ  950

อัตราค่าบริการนี้รวม      

-          ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter  1 คัน

-          ค่าอาหาร 1 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ

-          ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

-          ค่ามัคคุเทศชำนาญการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

-          ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-          ค่าอาหารบ้างมื้อที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว

 


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.247.251   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

26 ก.พ.2553  เวลา 09:53 น.
โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 124.157.247.251  

จองทัวร์ที่ 075-222-140

ซิลเวอร์เซาว์เทิร์นทัวร์

www.silversoutherntour.com


 ความคิดเห็นที่ 2

25 มี.ค.2553  เวลา 12:03 น.
โดย.. บ้านริมวารี จ.สตูล 202.149.29.84  

สถานที่ท่องเที่ยวทางบกยอดนิยมจ.สตูล  คือ ล่องแก่ง,พายเรือลอดถ้ำเจ็ดคต,เที่ยวถ้ำภูผาเพชร,บ้านรากไม้,น้ำตกวังสายทอง ติดต่อ

บ้านริมวารี จ.สตูล (Banrimvaree Resort)

บริการบ้านพัก,อาหาร,ล่องแก่ง,เที่ยวถ้ำภูผาเพชร,น้ำตกวังสายทอง,บ้านรากไม้

สถานที่ตั้ง : 216 หมู่ 6 ต.ปาล์มพัฒนา กิ่งอ.มะนัง จ.สตูล 91130  (ทางไปถ้ำเจ็ดคตและถ้ำภูผาเพชร)

โทรศัพท์ : 0872993110 , 0856717264

Website : www.Banrimvaree.com

e-mail : banrimvaree@yahoo.co.th

รับทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป,คณะท่องเที่ยว,บริษัทจัดทัวร์ ในราคาพิเศษ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน