ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯตรังปรับปรุงข้อมูลสมาชิกชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรังต้องการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของชมรมฯให้มีความเป็นปัจจุบัน จึงขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯทุกท่านติดต่อไปที่ประธานชมรมฯ คุณบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ ร้านทองตุ้นเฮงหลี 0845455446 หรือ คุณณัฎฐา เครือฮ่อง ร้านพะยูนเอ็กซ์เพรส 075-217194 เพื่อจะได้มีข้อมูลไว้ติดต่อและดำเนินกรรมร่วมกันต่อไป  

โดย.. กล้วยไม้ 113.53.18.103   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน