อบรมฟรี..โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)


ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่นที่ 10 – 12   ซึ่งกำหนดจัดอบรม 3 จังหวัด คือ             

 รุ่นที่ 10  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่  25 ก.พ. – 20 พ.ค. 2549

รุ่นที่ 11   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 11 มี.ค. – 3 มิ.ย. 2549

รุ่นที่  12  จังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่  25 มี.ค. –  17  มิ.ย. 2549

โดยรุ่นที่ 12 จังหวัดตรัง  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2549 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัคร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรังหรือ คุณธีราพร  รติวัฒน์  ฝ่ายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์   0 7428 7062     โทรสาร  0 7445 9399

 


โดย.. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 202.12.74.7   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน