ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา พร้อมรับของ !


เรื่อง        ฝากประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาเทคโนโลยี“ระบบสแกนลายนิ้วมือ” 

                              

บริษัท โกลบอล แกรนด์ บิสซิเนส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบต่อองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรองรับระบบการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น งานด้านการปกครอง  งานระบบห้องสมุด  ระบบการลงเวลา  ระบบเปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ ซึ่งจะเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน

               ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี  “ระบบสแกนลายนิ้วมือ”   ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2549 เวลา  13.30 น. – 16.30 น.    ห้อง ธนาสรณ์  ชั้น 3  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา   จ. ตรัง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 074-261937-8 , 074-426605 โทรสาร 074-261937

สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซค์ได้ที่  : www.ggb.co.th

                จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
                                                                                               

                                             ขอแสดงความนับถือ

                                         (นายอนันธ์     ธีรวรวิทย์)

                                                กรรมการผู้จัดการ

 

 

 

 


โดย.. Global 203.188.10.59   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

19 มิ.ย.2549  เวลา 12:39 น.
โดย.. chat poodindine 202.29.7.202  

ขอขอบพระคุณที่มีข้อมูลให้นะครับ


 ความคิดเห็นที่ 2

19 มิ.ย.2549  เวลา 12:40 น.
โดย.. chat poodindine 202.29.7.204  

ขอขอบพระคุณที่มีข้อมูลให้นะครับ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน