สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครตรัง


ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมแลกเปลียนประสบการณ์และความรู้ ความคิดเห็น ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงาน สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครตรัง

โดย.. ป้าขวด 118.173.126.22   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

10 พ.ย.2552  เวลา 17:49 น.
โดย.. chi 118.173.126.22  
ดีจังเลยคับ ต่อไปมีปัญหาอะไรจะได้มาแลกเปลียนทัศนคติกันคับ

 ความคิดเห็นที่ 2

10 พ.ย.2552  เวลา 20:15 น.
โดย.. โยริจัง 117.47.210.189  
ดีค่ะ ตอนนี้เราทำงานให้กับสภาเด็ก ของ อบต ตำบลบางรักอยุ่นะ

 ความคิดเห็นที่ 3

11 พ.ย.2552  เวลา 15:36 น.
โดย.. popteen69 113.53.120.140  

มีงานว่างสำหรับเด็กหน้าตาดีมาฝากใครสามารถรับงานเปิดตัวบ้านจัดสรรค์ที่ภูเก็ตได้บ้าง 1500/วัน27-29พยนี้ สนใจโทรหาคุณพีท 084-0615088


 ความคิดเห็นที่ 4

12 พ.ย.2552  เวลา 11:42 น.
โดย.. ป้าขวด 118.173.132.16  

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชน  ครั้งที่  1 / 2553

วันเสาร์ที่  14  พฤศจิกายน  2552

  ลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะทับเที่ยง  (เรือนจำหลังเก่า)

*********************************

เวลา   12.30  น.  -  13.00  น.                      รับลงทะเบียนแกนนำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 

            13.00  น.  -  13.20  น.                     กิจกรรมสันทนาการ

            13.20  น.  -  13.50  น.                     บรรยาย  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลนครตรัง

                                                                        โดย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                                         จังหวัดตรัง

            13.50  น.  -  14.00  น.                     กิจกรรมสันทนาการ

            14.00  น.  -  14.30  น.                     บรรยายพิเศษ  แนวทางและนโยบายการทำงานด้านเด็กและ   

                                                                        เยาวชน   เทศบาลนครตรัง  โดย  นายชาลี  กางอิ่ม 

                                                                        นายกเทศมนตรีนครตรัง

            14.30  น.  -  14.40  น.                     กิจกรรมสันทนาการ

            14.40  น.  -  15.00  น.                     วิเคราะห์กลุ่มย่อย  เรื่อง  สถานการณ์เด็กและเยาวชน

                                                                         จังหวัดตรัง

            15.00  น.  -  15.30  น.                     สร้างความคาดหวัง/ความต้องการ  ของการทำงานด้านเด็กและ

                                                                        เยาวชน  เทศบาลนครตรัง

            15.30  น.  -  16.00  น.                     คัดสรรคณะทำงานดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  ของสภาเด็กและ

                                                                        เยาวชน  เทศบาลนครตรัง

            16.00  น.                                           ประเมินกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้และเดินทางกลับ

                                                                        ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


 ความคิดเห็นที่ 5

12 พ.ย.2552  เวลา 11:44 น.
โดย.. ป้าขวด 118.173.132.16  

ที่  สดย.53/001                                                                                         สภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลนครตรัง

                                                                           ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000

10  พฤศจิกายน  2552

เรื่อง       ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลนครตรัง  ครั้งที่ 1 / 2553

เรียน       แกนนำเด็กและเยาวชน/ทีมประสานงานแกนนำเด็กและเยาวชน  ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ                 จำนวน  1  ฉบับ

                                สืบเนื่องจากเด็กและเยาวชน  เขตเทศบาลนครตรัง  ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนขึ้นภายใต้ชื่อ  “สภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลนครตรัง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้สามารถเจริญเติบโต และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สามารถพัฒนาตนเองเป็นคนดีของชุมชน และสังคม  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเยาวชนเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล และค่อยเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา  ความต้องการ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนำเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้ครบคลุมและตรงตามความต้องการของเด็กและเยาวชน  นั้น

                                ในการนี้  ทีมประสานงานจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันเสาร์         ที่  14  พฤศจิกายน  2552    ลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะทับเที่ยง  (เรือนจำหลังเก่า)  ตั้งแต่เวลา  12.30  น.  เป็นต้นไป  หวังว่าคงได้รับความาร่วมมือจากท่านด้วยดี  และขอขอบพระคุณมา    โอกาสนี้ด้วย

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายพัฒน์ทรศักดิ์    สงกลับ
หัวหน้าทีมประสานงาน

สภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลนครตรัง

 

 

 

งานประสานงาน

สภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลนครตรัง

โทร.087-3582686

E-mail : potato_kkk_sung@hotmail.com


 ความคิดเห็นที่ 6

12 พ.ย.2552  เวลา 22:38 น.
โดย.. fairytale 118.173.155.176  
...นับว่าเป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ แต่อยากฝากไว้ว่า ขอให้เป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาที่เป็นด้านลบ ของเด็กและเยาวชนตอนนี้ให้ลดลงจากจังหวัดตรังนะค่ะ มีเว็บไซต์ที่น่าสนใจเป็นโครงการของรัฐบาลปัจจุบัน แต่คงมีเด็กๆและเยาวชนยังไม่ค่อยทราบอยากฝากไว้ค่ะ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสรรค์สร้างสิ่งดีๆสู่สังคม http://ideas.in.th/

 ความคิดเห็นที่ 7

13 พ.ย.2552  เวลา 19:05 น.
โดย.. ช้างเผือก 124.157.249.215  

ขออนุญาต แทรกนิดนะครับ เพราะสภาเด็ก มีประโยชน์มากนะครับ แต่ว่า เด็กอาจจะเห็นปัญหาในมุมเด็ก ส่วนผู้ใหญ่ก็มองอีกมุมหนึ่ง น่าจะมี สภาประชาชนคนตรังบ้างนะครับ จะได้ถกเถียงปัญหาให้พัฒนาความจริงในสังคงให้รู้กันทั่ว

นี้ถ้าให้มีสภาประชาชน บ้างหละ คงจะสนุกไม่หยอกแน่ครับ เพราะจะมีประชาชน 3 ส่วนเข้าประชุม สภาประชาชนตรัง

คือ  1. ถูกผู้มีตำแหน่ง มีอำนาจเกณฑ์คนมาเพื่อจะเข้าข้างฝ่ายจัดงาน หรือ ผู้กำลังให้ประชาชนข้องใจ
       2. จะมีประชาชนผู้ต้องการให้ ความถูกต้องและโปร่งใส เกิดขึ้นในตรัง (อาจมาน้อยมาก เพราะเกรงกลัวบางอย่าง)
       3. จะมีประชาชนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลย มานั่งในห้องประชุม ไม่ออกเสียง ไม่สนใจอะไรมานั่งให้เก้าอี้เต็ม ถ่ายรูปออกมา
ดูแล้วเต็มๆเข้าไว้ เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ ได้หน้าได้ตาผู้จัด

 ห่วงอย่างเดียวเลยครับ เด็กสมัยนี้  เล่นเกมออนไลน์ นิยมและชอบมากๆ มีความคิดผิดเพี้ยนไปในทาง มิชอบ มิจฉาชีพ

ไม่รู้ว่า โดนเด็กโตสอนให้เสียคนหรือเปล่านะครับ เช่น

เล่นเกมต้องโกง ไม่โกงไม่เก่ง ไม่โกงไม่รวย  เล่นเกมแล้วต้องหาซื้อของในเกมด้วยเงินจริงต้องทุ่มเทเงินจริงลงไปเพื่อซื้อหาของมาจะได้ เก่ง เอาชนะคนอื่นได้

เวลาเล่นเกม ก็ต้องหาทางมิชอบ ละเมิดกฎ ใช้โปรแกรมโกง เพื่อเอาชนะ ต้องใช้โปรแกรมช่วยเล่น (บอท) เพื่อจะได้ มีระดับขึ้นสูงขึ้นโดยไม่ต้องเล่นเอง สรุปคือ  พอกเพิ่มแต่เรื่อง ทุจริตทั้งสิ้น มิทราบว่า เด็กหรือสภาเด็ก เห็นว่า เป็นปัญหาหรือไม่นะครับผม


 ความคิดเห็นที่ 8

13 พ.ย.2552  เวลา 20:46 น.
โดย.. Tommyking2 118.173.135.152  
ตอบคำถามคุณช้างเผือก ครับในส่วนของเด็กติดเกม เนี่ย เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าคงจะแก้ได้ยาก นะครับ ในเรื่องเกมออนไลน์ อันนี้แก้ยากครับ เพราะ เป็นแผนการตลาดของผู้ให้บริการเกมเขา ส่วนเรื่องการ ใช้ Bot เป็นการโกง โดยผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ เช่นกัน แต่ ก็ยังมีออกมาเรื่อยๆ เพราะ พรบ.ไม่ค่อยจะได้ผล ซักเท่าไหร่ในความคิดของผม


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน