สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ


เปิดสอนพิเศษภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล - บุคคลทั่วไปค่ะ 1. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ตังแต่อนุบาลค่ะ (เรียนกับครูต่างชาติ) 2. สอนพิเศษเน้นไวยากรณ์ (ครูไทย) 3. สนทนาภาษาอังกฤษ(ครูต่างชาติ) 4.คอร์สผสมระหว่างไวยากรณ์และสนทนาก็ได้ค่ะ 5. เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นภาคเรียนก็ได้ค่ะ สนใจติดต่อครูอร 086-6948650

โดย.. ELS 124.157.247.18   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน