สุนทรียะแห่งลายเส้น ( Aesthetic of Drawing )


  1 2    หน้าถัดไป >" Woothi Gallery "

โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

26 ก.ย.2552  เวลา 14:56 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

ทับเที่ยง

 ความคิดเห็นที่ 2

26 ก.ย.2552  เวลา 15:06 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

บางลาง1

 ความคิดเห็นที่ 3

26 ก.ย.2552  เวลา 15:08 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

บางลาง2

 ความคิดเห็นที่ 4

26 ก.ย.2552  เวลา 15:10 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

ปัตตานี1

 ความคิดเห็นที่ 5

26 ก.ย.2552  เวลา 15:12 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

มัสยิด

 ความคิดเห็นที่ 6

26 ก.ย.2552  เวลา 15:13 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

เมา

 ความคิดเห็นที่ 7

26 ก.ย.2552  เวลา 15:13 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

วงกลม1

 ความคิดเห็นที่ 8

26 ก.ย.2552  เวลา 15:14 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

วงกลม2

 ความคิดเห็นที่ 9

26 ก.ย.2552  เวลา 15:15 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

ศาลเจ้าแม่ ปัตตานี

 ความคิดเห็นที่ 10

26 ก.ย.2552  เวลา 15:15 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

สงขลา1

 ความคิดเห็นที่ 11

26 ก.ย.2552  เวลา 15:16 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

สงขลา2

 ความคิดเห็นที่ 12

26 ก.ย.2552  เวลา 15:16 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

สมาธิ1

 ความคิดเห็นที่ 13

26 ก.ย.2552  เวลา 15:19 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

สมาธิ2

 ความคิดเห็นที่ 14

26 ก.ย.2552  เวลา 15:21 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

สะพานเดชา1

 ความคิดเห็นที่ 15

26 ก.ย.2552  เวลา 15:23 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

สะพานเดชา2

 ความคิดเห็นที่ 16

26 ก.ย.2552  เวลา 15:25 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

***

 ความคิดเห็นที่ 17

26 ก.ย.2552  เวลา 15:26 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

หุ่นนิ่ง

 ความคิดเห็นที่ 18

26 ก.ย.2552  เวลา 15:45 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

Back from Rutte 66

 ความคิดเห็นที่ 19

26 ก.ย.2552  เวลา 15:46 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

Cassaba LA. 1

 ความคิดเห็นที่ 20

26 ก.ย.2552  เวลา 15:47 น.
โดย.. เปี๊ยก 118.173.128.255  

Cassaba LA. 2


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน