รับทำรายงาน วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์


รับทำรายงาน วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ รวมถึงงานพิมพ์ต่าง ๆ

และรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น (อ. ห้วยยอด)

ดำเนินการโดย หญิง จุฑามาศ เยสเซ่น

จบปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญาญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สนใจกรุณา ติดต่อ 081-6862096 หรือ ying@onez.eu

 


โดย.. onez 118.173.129.162   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน