พิธีเปลี่ยนกระถางธูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเมื่อวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2552 ได้มีพิธีเปลี่ยนกระถางธูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ที่อนุเสาวรีย์พระยารัษ

ฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี โดยมี นายก ชาลี กางอิ่ม เป็นประธานในพิธี... จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

    อัจฉรา รายงาน  ธีรมน ถ่ายภาพ ...


โดย.. Zeung_10 58.8.144.77   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

31 ส.ค.2552  เวลา 19:34 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 2

31 ส.ค.2552  เวลา 19:35 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 3

31 ส.ค.2552  เวลา 19:36 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 4

31 ส.ค.2552  เวลา 19:39 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.144.77  


 ความคิดเห็นที่ 5

31 ส.ค.2552  เวลา 19:41 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 6

31 ส.ค.2552  เวลา 19:43 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 7

31 ส.ค.2552  เวลา 19:44 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 8

31 ส.ค.2552  เวลา 19:44 น.
โดย.. ชาวสวนยาง 117.47.80.120  

นะ


 ความคิดเห็นที่ 9

31 ส.ค.2552  เวลา 19:46 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 10

31 ส.ค.2552  เวลา 19:49 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 11

31 ส.ค.2552  เวลา 19:50 น.
โดย.. Zeung_10 58.8.225.63  


 ความคิดเห็นที่ 12

1 ก.ย.2552  เวลา 08:45 น.
โดย.. pai056 61.19.71.42  

โห...งานแบบนี้

 

ทำไมเงียบจัง

 

ขอบคุณสำหรับรูปนะครับผม    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน