ขอเชิญอบรมสัมมนา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริม


หากรายละเอียดด้านล่างไม่แสดง สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://apr.market-comms.co.th/data/newsletter/vol3issue1.jpg

การบริหารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด รุ่นที่ 2
(Marketing Public Relations Management #2)

หลักการและเหตุผล
จะเริ่มต้นอย่างไร... หากสินค้าและบริการยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย
ควรทำอย่างไร... เมื่องบประมาณในองค์กรมีจำกัด แต่ต้องการผลตอบรับทางด้านการตลาดให้ได้ตรงตามเป้าหมาย
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางธุรกิจ หลายองค์กรต่างพัฒนารูปแบบและแสวงหาหนทางในการสื่อสารการตลาด เพื่อจะพิชิตใจผู้บริโภคและส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่ง โดยทุ่มเทงบประมาณให้กับกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารในหลายรูปแบบทั้ง งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการตลาด งานกิจกรรมพิเศษ ด้วยหวังที่จะสร้างการรับรู้และรู้จักให้กับตราสินค้าของตนเอง ซึ่งต้องใช้งบประมาณทางการตลาดค่อนข้างสูง แต่มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัด

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยตอบคำถามสำหรับการสื่อสารการตลาด ภายใต้งบประมาณที่จำกัดนั้น ก็คือ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด เป็นการผสมผสานกลยุทธ์และยุทธวิธีของการประชาสัมพันธ์และการตลาดเข้าด้วยกัน ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวนี้ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์งานที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร   ขณะเดียวกัน ก็สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติ และประเมินผล รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติ และประเมินผล รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ที่ได้นำมาเผยแพร่ ทำให้สามารถนำกรอบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่
20 มกราคม 2549 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

เนื้อหาในการอบรมสัมมนา
1. ทิศทางและแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด
เนื้อหา ทิศทางและแนวโน้ม ความหมาย รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด กระบวนการวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด โดยการใช้งบประมาณที่จำกัด
2. กรณีศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
เนื้อหา แนวคิด รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดธุรกิจสินค้า-อุปโภคบริโภค การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดธุรกิจสินค้า-อุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดธุรกิจสินค้าองค์กร-B2B

กำหนดการ
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.  ทิศทางและแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด
                          วิทยากร รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา ประธานบริหาร Good Communication
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. กรณีศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค
                          บริโภค อุตสาหกรรม และ B2B
                          วิทยากร คุณชณินทร สินวัต  ผู้อำนวยการ  JWT  Public Relations

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเรียน เอกสารประกอบการเรียน ค่าสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้รับสิทธิ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. อบรมสัมมนา 1 วัน
3. อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อในแต่ละวัน

การชำระเงิน
โอนเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย ผ่านบัญชีธนาคาร สั่งจ่ายในนาม บริษัท มาร์เก็ต – คอมส์ จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 229-0-60499-6

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่าย A|PR Seminar and Training
บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
เลขที่ 47/459 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 2/10 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 954 8881-2 ต่อ 16
โทรสาร 02 954 7374 (auto)
http://www.market-comms.co.th
mailto:apr@market-comms.co.th

apr@market-comms.co.th">mailto:apr@market-comms.co.th>

โดย.. A|PR 61.91.196.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop