จังหวัดตรัง ฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิ


จังหวัดตรัง ฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ  ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ  6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552   ตั้งแต่เวลา 10.15 – 11.30 น

     นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ  6 จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 10.15 - 11.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ทดสอบประสิทธิ ภาพของระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย  พร้อม กับดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการระวังภัย และอพยพหลบหนีภัย ส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้ง เป็นการฝึกปฏิบัติระบบเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

     สำหรับจังหวัดตรัง มีหอเตือนภัยที่เข้าร่วมซ้อมจำนวน 23 จุด ประกอบด้วย 
จุดที่ 1. โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลไม้แก้ว อำเภอสิเกา 
จุดที่ 2. หาดปากเมง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด  อำเภอสิเกา  
จุดที่ 3. อ่าวพังกา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง 
จุดที่ 4. เกาะกระดาน  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
จุดที่ 5. เกาะมุกด์ หมู่ที่ 2  ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง 
จุดที่ 6. โรงเรียนบ้านหลังเขา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
จุดที่ 7. บ้านหาดยาว – เจ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง   อำเภอกันตัง
จุดที่ 8. เกาะสุกร หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน
จุดที่ 9. เกาะหลาวเหลียงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน
จุดที่ 10. เกาะหลาวเหลียงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน
จุดที่ 11. เกาะเภตรา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน 
จุดที่ 12. แหลมหยงสตาร์ หมู่ที่  4 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน 
จุดที่ 13. โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง  หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน 
จุดที่ 14. ด่านศุลกากร (เก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม  อำเภอปะเหลียน 
จุดที่ 15. บริเวณชายหาดหัวหิน  หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา
จุดที่ 16. บริเวณชายหาดราชมงคล  หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา 
จุดที่ 17. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา 
จุดที่ 18. มัสยิดบ้านแหลมไทร  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา 
จุดที่ 19. บริเวณชายหาดสำราญ  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา
จุดที่ 20. บริเวณชายหาดบ้านทุ่งเปลว  หมู่ที่ 3 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ 
จุดที่ 21. บริเวณชายหาดปากเมง  หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา 
จุดที่ 22. หน้าอนามัยเกาะลิบง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง 
จุดที่ 23. มัสยิดบ้านมดตะนอย  หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง

     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่า การฝึกซ้อมช่วงวันเวลา ดังกล่าวจะสมมติสถานการณ์ เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 8.8 ตามมาตราวัดริกเตอร์ ในบริเวณหมู่เกาะอันดามันในเวลา 09.20 น. ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสเกิดคลื่นยักษ์
สึนามิได้  ซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติฯ ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา และได้รับการยืนยันซ้ำจาก GTS และ PTWC ว่ามีโอกาสสูงที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินผลตามขั้นตอนแล้วแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  ให้อพยพประชาชนเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัย

     ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวร่วมฝึกซ้อมแผนด้วยความพร้อมเพรียงกัน และไม่ควรตื่นตระหนกกับสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.221.67   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน