12 ข้อที่ข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านตระหนัก1.ข้าพเจ้าสังเกตหลายครั้งแล้วว่าคนเรานั้นมักจะเพื่อนๆกำหนดชะตาชีวิตของท่านเอง
2.ข้าพเจ้าอยากทราบว่า บางท่านเองนั้นไม่สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายเองได้หรืออย่างไร
3.บางท่านไม่สามารถกำหนดเส้นทางได้ จึงต้องอาศัยเพื่อนๆหรือพ่อแม่บีบเส้นทางนั้นให้แคบยิ่งลงหาไม่
4.พ่อแม่บางท่านสามารถสร้างเส้นทางแห่งความฝันสำเร็จได้ หาเป็นความจริงไม่ว่าช่วยลูกแต่อย่างใดเลย
5.เส้นทางแห่งฝันที่บางท่านมองไม่เห็นนั้น หาใช่ไกลที่ไหนเลยแต่ท่านลืมปูทางไว้ตั้งแต่เริ่มแรก
6. การปูเส้นทางชีวิตสำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่ง แต่บางท่านนั้นมักให้เพื่อนๆ หรือพ่อแม่และคนอื่นๆช่วยวางแผนผังให้บิดเบี้ยวอยู่ตลอดมา
7.อย่าปฏิเสธเลยว่า ท่านไม่สามารถแก้ไขแผนผังชีวิตได้เลย หากท่านไม่นำมือทั้งสองข้างมาหล่อมหลอมเป็นหนึ่งเดียว
8.มือทั้งสองข้างคือ ความสำเร็จกับความล้มเหลวขึ้นอยู่กับว่าท่านไหนอยากหล่อหลอมไปทางไหน
9.มือทั้งสองข้างจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลย นั่นคือจิตใจของเรา
10.จิตใจเป็นส่วนควบคุมของมือทั้งสองข้างของเรา เป็นตัวประมวลการทำงานของร่างกายทั้งหมด ห้ามละเลยส่วนนี้เป็นอันขาด!!!
11.สองสิ่งนี้ จิตใจ+มือทั้งสองข้างมารวมกัน ข้าพเจ้าจะเรียกว่า The Mastermind Of Succeed (With Hands) ซึ่งอยู่ที่ว่าคุณจะสร้างสวรรค์ด้วยมือหรือไม่ก็นรกของคุณเอง
12.ไม่มีใครทั้งนั่น คุณเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต

โดย.. UNNAMED 124.120.110.141   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน