สุดยอดผลิตภัณฑ์ แผ่นขับสารพิษทางฝ่าเท้าHinokoshiwa : Foot Care Sheets (ฟุท แคร์ ชีส)
สุดยอดผลิตภัณฑ์ แผ่นขับสารพิษทางฝ่าเท้า


คุณลักษณะเด่นของ Hinokoshiwa : Foot Care Sheets (ฟุท แคร์ ชีส)
o สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
o ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับสารพิษ
o ก่อเกิดปฏิกิริยา รังสี FIR FAR-INFRARED กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต
o ประสิทธิภาพดูดซับมากกว่า 3 เท่า
o อุณหภูมิที่พอเหมาะ (จากรายงานสถาบันการแพทย์)
o ขจัดความชื่นที่เป็นส่วนเกินของร่างกาย
o บรรจุผลิตภัณฑ์ในอลูมิเนียมฟอยส์ที่มีคุณภาพ
o พลังดูดซับ และขจัดสารพิษ ได้อย่างรวดเร็ว
o สารประกอบที่มีคุณค่า และคุณภาพต่อร่างกายสูงสุด
o คัดสรรจากคุณภาพที่สูงสุดจากธรรมชาติ
o ทำการทดลอง และเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการแพทย์

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
o กระบวนการผลิตธรรมดา
o ความสามารถเพียงขีดจำกัด
o ให้ความอบอุ่นในระยะสั้น
o บรรจุผลิตภัณฑ์ในพลาสติกธรรมดา
o ดูดซับสารพิษได้น้อยกว่า
o สารประกอบน้อยกว่า
o ระยะเวลาการดูดซึมน้อยกว่า

Hinokoshiwa หน้าที่หลัก และองค์ประกอบ ประสิทธิภาพ
1. Wood Sap ของเหลวในเนื้อไม้
หน้าที่หลัก : ได้มาจากเปลือกไม้ (น้ำยางจากต้นสน) ดูดซับสารพิษที่มีคุณภาพสูง

 1. Tourmaline แร่ทรูมาลิน
  หน้าที่หลัก : แพร่กระจายรังสีระบบหมุนเวียน , ผลิตสารธาตุเหล็กเพื่อเพิ่มค่าความด่าง และกระจายสู่เส้นเลือดในระบบร่างกาย
 2. Chitosan ไคโตซาน
  หน้าที่หลัก : กระบวนการเปลี่ยนถ่าย กำจัดของเสีย , หน้าที่หลักในการกำจัดของเสียและปกป้องรักษา
 3. Mugwort Extract ของเหลวจากต้นมัก
  หน้าที่หลัก : ปกป้องจากเชื้อแบคทีเรีย , ลดอาการผื่นและคัน
 4. Loquart Extract โลควอท
  หน้าที่หลัก : โรคเกี่ยวกับหลอดลม , แก้อาการไอ
 5. Agarikus Extract ลักษณะคล้ายวุ้น
  หน้าที่หลัก : ต่อต้านสารก่อมะเร็ง
 6. Eucalyptus Oils น้ำมันยูคาลิปตัส
  หน้าที่หลัก : ทำให้การหายใจสะดวก ไม่ติดขัด , ลดอาการคัน
 7. Micro-Capsule Minerais สารจากธรรมชาติหน่วยเล็กๆ ในถุงหุ้ม
  หน้าที่หลัก : สารประกอบในถุงหุ้ม , ควบคุมอุณหภูมิพอเหมาะสำหรับแผ่นเพื่อสุขภาพเท้า
 8. Pearl Powder ผงไข่มุก
  หน้าที่หลัก : การถอนพิษ , ลบริ้วรอยส่วนต่างๆ ของผิวหนัง
 9. Pure Silica โมเลกุลของคาร์บอน
  หน้าที่หลัก : ความสามารถในการดูดซับความชื้น , ซึมซับไอระเหย ความชื้น
 10. Dextrin สารมีลักษณะคล้ายแป้ง
  หน้าที่หลัก : ดูดซับไอน้ำ , รักษาคุณสมบัติของการประกอบ

 


ประสิทธิผลของ Foot Care Sheets …. โดยทฤษฏีของ QI และการดูดซึมสารพิษ...
ตามหลักของทฤษฏีสากลนั้นเชื่อว่า การใช้หลัก QI (ชี่) คือ พลังงานแฝงในร่างการของมนุษย์ โดยปกตินั้น มนุษย์ทุกคนมีอยู่ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างปกติทั่วไป พลังงานแฝงเป็นธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือ (ขึ้นอยู่ด้วยกับสภาวะจิตใจ) เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ และมีส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพของเราให้เป็นปกติ และยังคงไว้ ซึ่งความสมดุลของร่างกาย ในประเทศทางตะวันออก (เอเชีย) ยอมรับพลังงาน QI ว่าเป็นพลังานแฝง ที่มีส่วนช่วยในการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และลดอาการอ่อนเพลีย บำรุงต่อมน้ำเหลือง

        นักค้นคว้าชาวญี่ปุ่น ศึกษากรณีของเปลือกไม้ (ยางของต้นสน) ในหุบเขา ซึ่งได้ค้นพบความมหัศจรรย์ขององค์ประกอบว่า มีพลังงานแฝงอยู่ในตัวของมันเอง และสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิจัยและค้นพบดังกล่าวสามารถขจัดสารพิษ และได้นำมาสู่การทดลองขั้นต้น แสดงผลให้เห็นว่า Foot Care Sheets สามารถขจัดสารพิษและสิ่งตกค้างได้จริง แต่ยังต้องมีการปรับปรุง ในส่วนการทดลองขั้นต่อไป คือการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด และปรับเปลี่ยนมาใช้กับฝ่าเท้า และเพิ่มเติมรังสี FAR-INFRARED RAYS (ปฏิกิริยาความร้อน) จนกระทั้งสู่ความสำเร็จ

      ณ ขณะนี้ HINOKOSHIWA FOOT CARE SHEETS อิโนโคชิว่า พิสูจน์และทำการทดลองมาหลายปี โดยนักวิทยาศาสตร์ และวงการแพทย์ จวบจนกระทั้งเป็นรุ่นที่ 3 ด้วยกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการขจัดสารพิษด้วยวิธีการดูดซับ เพื่อใช้กับมนุษย์ จึงใช้รังสี FIR FAR-INFRARED (ปฏิกิริยากระแสไฟฟ้าสถิตด้านลบ) เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในขณะที่ใช้งาน และยังได้รับการรับรองจากสถาบัน MICRO-CAPSULE TECHNOLOGY ไมโคร แคปซูล เทคโนโลยี

HINOKOSHIWA FOOT CARE SHEETS อิโนโคชิว่า ได้รับการรับรองจากสถาบัน MICRO-CAPSULE TECHNOLOGY ไมโคร แคปซูล เทคโนโลยี ด้วยคุณลักษณะพิเศษ

o รักษาความอบอุ่นด้วยวิธีธรรมชาติ ปราศจาก สารพริกไทย หรือ พริกป่น หรือแม้นกระทั้งพลาสเตอร์ที่ใช้นั้นก็ปราศจากสารพิษอื่นเจือปน

o รักษาความอบอุ่นด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะไม่ทำให้ผิวหนังในส่วนของบริเวณทีเกิดอาการแพ้ หรือไหม้ในขณะที่ใช้

o ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 2 – 3 ชั่วโมง หลังการดัง FOOT CARE SHEETS เพื่อปรับสภาพร่างกาย

วิธีใช้ HINOKOSHIWA FOOT CARE SHEETS อิโนโคชิว่า
         ในการใช้ FOOT CARE SHEETS สำหรับฝ่าเท้า ควรติดบริเวณที่ฝ่าเท้าก่อนนอน FOOT CARE SHEETS จะกระตุ้นต่อมให้ฝ่าเท้า และจุดประสาทสัมผัสทั้ง 60 จุด เพื่อทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
และยังดูดซับสารพิษจากทั่วทุกส่วนของร่างกายสู่ FOOT CARE SHEETS แผ่นเพื่อสุขภาพเท้าในขณะที่ท่านหลับ สีของ FOOT CARE SHEETS จะเปลี่ยนเป็นเทาเข้ม สีน้ำตาลไหม้ สีดำ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ของเหลวที่ไม่ต้องการออกจากฝ่าเท้าอันสืบเนื่องมาจากการสะสมสารพิษในร่างกาย หากมีการใช้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง สีของ FOOT CARE SHEETS จะเปลี่ยนเป็นโทนสีสว่าง   ส่งผลให้ทุกอณูของร่างกายรับพลังใหม่ๆ เข้าไปปรับเปลี่ยนบำรุง และรักษาส่วนที่บกพร่อง ก่อให้เกิดความสมดุลภายในระบบของร่างกาย


โดย.. นายพล 118.173.126.36   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 มิ.ย.2552  เวลา 15:18 น.
โดย.. นายพล 118.173.126.36  

สนใจติดต่อมาได้ที่ คุณเฉลิมพล 081-2721824

ราคา แค่ 1 พันกว่าบาท 1กล่องมี 10 แผ่น    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน