ขายอาคารพานิชย์ที่ถ.กันตังขายอาคารพาณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.กันตัง เลยสมาคมฮกเกี้ยนไปประมาณ 10 เมตร เป็นอาคารสูงสามชั้น ปัจจุบันเปิดเป็นร้านสถานเสริมความงาม ซึ่งหากท่านซื้อก็สามารถโอนสัญญาเช่ากันผู้ที่เช่าอยู่ได้เลย

โดยท่านจะได้รับค่าเช่า 8500 ต่อเดือน สัญญาเช่าเหลืออยู่ประมาณ 4 ปี

ทั้งนี้กระผมขอสงวนสิทธ์ว่า หากท่านซื้ออาคารพานิชย์หลังนี้ ท่านจะต้องทำสัญญาให้เช่ากับผู้ที่กำลังเช่าอยู่ เพราะสัญญาเช่าได้ทำในนามบริษัท หากระงับสัญญาเช่าโดยไม่มีเหตุอันควร อาจเกิดปัญญาในด้านข้อกฎหมายได้

หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์  081-4762985


โดย.. ชาติ 112.143.20.148   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน