ขอแจ้งข่าวมายังเพื่อนจักรยาน


ขอแจ้งข่าวมายังเพื่อนสมาชิกทราบ จาก ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  ครับ .........

สวัสดีครับ
เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม นี้ อบจ.จังหวัfตรัง โ ดยนายก อบจ.ตรัง เ ป็นประธานใ นพิธี เปิดถนสาย โคกสะท้อน - บ้านหลังเขา บนเกาะลิบง จังหวัดตรัง ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปร่วมขี่จักรยานในพิธีเปิดถนนดังกล่าว ซึ่งหมายกำหนดการพิธีเปิดถนน เวลา 17.00 น. พบกันที่ท่าเรือหาดยาว 15.00 น. เ ดินทางโดยเรือขนาดใหญ่ 60 ที่นั่ง ซึ่งตามที่ อบจ.ตรัง ได้เชิญชวนชมรมฯไปในครั้งนี้ท่านสามารถเดินทางไปและกลับในวันเดียวกันก็ได้ หรือถ้าสนใจนอนพักค้างที่เกาะก็สามารถสำรองที่พักได้ โดยทาง อบจ.จะจัดที่พักไว้ให้ท่านฟรี สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปยังเกาะลิบง สามารถติดต่อ ได้ที่ รัชชัย 084-5072826

ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง

คัดมาจาก http://www.trangbikeclub.ob.tc/


โดย.. สมพล ** 125.24.14.253   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

25 พ.ค.2552  เวลา 21:39 น.
โดย.. สมพล ** 125.24.14.253  

ภาพคัดลอกมาจาก ...  :    www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=132...


 ความคิดเห็นที่ 2

25 พ.ค.2552  เวลา 21:48 น.
โดย.. สมพล ** 125.24.14.253  

หรือว่าคัดมาจากที่นี่ .........

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://img27.imageshack.us/img27/1701/dsc00224v.jpg&imgrefurl=http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php%3Ff%3D132%26t%3D6824%26start%3D4140&usg=__cHJc3Ms3fhYTJHT5fYp93fxeX4E=&h=480&w=640&sz=213&hl=th&start=40&sig2=75a1oR3d8_p43-7gHYxfbw&tbnid=nkg5pdF0YoMVGM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2587%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D20&ei=HqoaSqKaHJW86AOW8syXCg 

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน