.
มรภ.สวนดุสิต ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่

             

มรภ.สวนดุสิต ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

                                           รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

                                                                  สาขาที่เปิดรับสมัคร
1.สาขานิติศาสตร์
2.สาขารัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย. 2552  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศูนย์ตรัง   เลขที่139  ถ.วิเศษกุล  อ.เมือง  จ.ตรัง โทร 075 221 212-5 หรือทาง www.dusittrang.com

                                   ........................................................................................................................

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) โดยนักศึกษาจะเรียนที่ศูนย์อำเภอเมืองตรัง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย. 2552

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง  เลขที่139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 75221 212-5 หรือทาง www.dusittrang.com

…………………………………………………..

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ 4

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย 2552

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง  เลขที่139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 75221 212-5 หรือทาง www.dusittrang.com


โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.66   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน