.
+++อัพเดทสาขาธนาคารต้นปี 2552+++

             

+++อัพเดทสาขาธนาคารต้นปี 2552+++


ปัจจุบันสาขาธนาคารเยอะมากๆ เราจะมารวบรวมกัน (เอาเฉพาะในภาคใต้และที่อำเภอเมืองนะครับ)

โดย.. บ.ม. 222.123.76.63   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 มี.ค.2552  เวลา 09:25 น.
โดย.. บ.ม. 222.123.76.63  

เทศบาลเมืองกระบี่

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขากระบี่
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอ่าวนาง
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยบิ๊กซี

เทศบาลเมืองชุมพร

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมพร
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากน้ำชุมพร
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสี่แยกปฐมพร
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเชี่ยนช็อปปิ้งมอลล์

เทศบาลนครตรัง

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรัง
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยถนนพระราม 6
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขานครศรีธรรมราช
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนกะโรม
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยถนนพัฒนาการคูขวาง
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 5. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยคาร์ฟูร์

เทศบาลเมืองนราธิวาส

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขานราธิวาส

เทศบาลเมืองปัตตานี

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาปัตตานี
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองจิก

เทศบาลเมืองพังงา

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาพังงา

เทศบาลเมืองพัทลุง

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัทลุง
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส

เทศบาลนครภูเก็ต

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาภูเก็ต
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเทพกษัตรีย์
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาโฮมเวิร์ค
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 5. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัล
 6. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์
 7. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยห้าแยกฉลอง
 8. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส ราไวย์
 9. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส เจ้าฟ้า
 10. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาขาย่อยหาดกะรน

เทศบาลนครยะลา

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์

เทศบาลเมืองระนอง

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาระนอง
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานปลา
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส

เทศบาลเมืองสตูล

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสตูล

เทศบาลนครสงขลา

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสงขลา
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยห้าแยกสะพานเปรม

เทศบาลนครหาดใหญ่

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่-ย่านเพชรเกษม
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนศรีภูวนารถ
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ใน
 5. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองใหม่
 6. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยคอหงส์
 7. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยแม็คโคร
 8. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 9. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยคาร์ฟูร์
 10. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 11. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโรบินสัน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนศรีวิชัย
 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยถนนชลเกษม
 4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 5. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยบิ๊กซี

รวม

57


 ความคิดเห็นที่ 2

23 มี.ค.2552  เวลา 09:39 น.
โดย.. บ.ม. 222.123.76.63  

เทศบาลเมืองกระบี่

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอ่าวนาง
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอ่าวนาง 2
 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัส

เทศบาลเมืองชุมพร

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาปฐมพร
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยโอเชี่ยนช็อปปิ้งมอลล์

เทศบาลนครตรัง

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยง
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเมืองตรัง
 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยสิริบรรณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง
 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาหอนาฬิกา
 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลาง
 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยโรงพยาบาลมหาราช
 7. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 8. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยโรบินสันโอเชี่ยน

เทศบาลเมืองนราธิวาส

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

เทศบาลเมืองปัตตานี

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเจริญประดิษฐ์
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซี

เทศบาลเมืองพังงา

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

เทศบาลเมืองพัทลุง

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัส

เทศบาลนครภูเก็ต

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกษัตรีย์
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัษฎา
 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ราไวย์
 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาเกาะแก้ว
 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเซ็นทรัล

เทศบาลนครยะลา

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซ์

เทศบาลเมืองระนอง

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเรืองราษฎร์

เทศบาลเมืองสตูล

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

เทศบาลนครสงขลา

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช

เทศบาลนครหาดใหญ่

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม
 4. ธนาคารกรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2
 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์ยินดี
 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งลุง
 7. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยคาร์ฟูร์
 8. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซี
 9. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยปุณกัณฑ์
 10. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยโรงพยาบาลหาดใหญ่
 11. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกาญจนวนิช
 12. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่
 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซี

 ความคิดเห็นที่ 3

23 มี.ค.2552  เวลา 09:54 น.
โดย.. บ.ม. 222.123.76.63  

เทศบาลเมืองกระบี่

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากระบี่
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยอ่าวนาง
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเกาะพีพี

เทศบาลเมืองชุมพร

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชุมพร
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง

เทศบาลนครตรัง

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตรัง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครศรีธรรมราช
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง

เทศบาลเมืองนราธิวาส

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานราธิวาส

เทศบาลเมืองปัตตานี

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาปัตตานี

เทศบาลเมืองพังงา

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพังงา

เทศบาลเมืองพัทลุง

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัทลุง

เทศบาลนครภูเก็ต

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาภูเก็ต
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพูนผล
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนเทพกษัตรีย์
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยกะตะ
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยห้าแยกฉลอง
 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเซ็นทรัล
 7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเทสโก้โลตัส
 8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนเฉลิมพระเกียรติ
 9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนปฏัก
 10. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย ปตท. ถนนเทพกษัตรีย์
 11. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยบ้านใสยวน
 12. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
 13. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
 14. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยสามกอง

เทศบาลนครยะลา

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายะลา

เทศบาลเมืองระนอง

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาระนอง

เทศบาลเมืองสตูล

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสตูล

เทศบาลนครสงขลา

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสงขลา
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนกาญจนวนิช

เทศบาลนครหาดใหญ่

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหาดใหญ่
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนเพชรเกษม
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีภูวนารถ
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนกาญจนวานิชย์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุราษฎร์ธานี
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามะขามเตี้ย

 ความคิดเห็นที่ 4

23 มี.ค.2552  เวลา 10:05 น.
โดย.. บ.ม. 222.123.76.63  

เทศบาลเมืองกระบี่

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขากระบี่
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยอ่าวนาง
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยตลาดเก่า
 4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัส

เทศบาลเมืองชุมพร

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาชุมพร
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากน้ำชุมพร

เทศบาลนครตรัง

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตรัง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขานครศรีธรรมราช
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดหัวอิฐ
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยโรบินสันโอเชี่ยน
 4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส

เทศบาลเมืองนราธิวาส

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขานราธิวาส

เทศบาลเมืองปัตตานี

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี

เทศบาลเมืองพังงา

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาพังงา

เทศบาลเมืองพัทลุง

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัทลุง

เทศบาลนครภูเก็ต

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์การค้าติลก
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัสเจ้าฟ้า
 4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัสราไวย์
 5. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส
 6. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัล
 7. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสามกอง
 8. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยห้าแยกฉลอง
 9. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยหาดกะตะ

เทศบาลนครยะลา

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขายะลา

เทศบาลเมืองระนอง

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาระนอง
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสะพานปลา

เทศบาลเมืองสตูล

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสตูล

เทศบาลนครสงขลา

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสงขลา
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนไทรบุรี
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนนครนอก

เทศบาลนครหาดใหญ่

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีภูวนารถ
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรเกษม
 4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ใน
 5. ธนาคารกสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์
 6. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยช่องเขา มอ.หาดใหญ่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุราษฎร์ธานี
 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนตลาดใหม่
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยสี่แยกแสงเพชร
 4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัส


 ความคิดเห็นที่ 5

23 มี.ค.2552  เวลา 10:08 น.
โดย.. บ.ม. 222.123.76.63  

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากระบี่
 2. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาชุมพร
 3. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาตรัง
 4. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขานครศรีธรรมราช
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาภูเก็ต
 6. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาหาดใหญ่
 7. ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาสุราษฎร์ธานี

 ความคิดเห็นที่ 6

23 มี.ค.2552  เวลา 10:09 น.
โดย.. บ.ม. 222.123.76.63  

 1. ธนาคารทิสโก้ สาขากระบี่
 2. ธนาคารทิสโก้ สาขาตรัง
 3. ธนาคารทิสโก้ สาขาภูเก็ต
 4. ธนาคารทิสโก้ สาขาหาดใหญ่
 5. ธนาคารทิสโก้ สาขาสุราษฎร์ธานี

 ความคิดเห็นที่ 7

23 มี.ค.2552  เวลา 16:30 น.
โดย.. 3021 118.173.131.13  

เพื่ออะไรอะ ต้องการรู้คนในระบบInternetของธนาคารก็ได้อะ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน