.
เรียน ปวช ปวส 1ปี

             

เรียน ปวช ปวส 1ปีประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการศึกษาต่อ  ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาละ 20-30 คน

             -  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์
             -  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
             -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานระบบโทรคมนาคม
             -  สาขาวิชาโยธา  สาขางานโยธา
             -  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคโลหะ
             -  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเทคนิคการผลิต
             -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
             -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
             -  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
             -  สาขาวิชาการบัญชี
             -  สาขาวิชาธุรกิจการพยาบาล  
             -  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
             -  สาขางานการดูแลเด็กผู้สูงอายุ

สนใจติดต่อ 0840588176 หรือ kodtolay@hotmail.com


โดย.. koyjung2533 118.173.129.90   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 มี.ค.2552  เวลา 12:43 น.
โดย.. ผู้ใหญ่น้อย 118.173.129.9  

เรียนที่ไหนอะไรยังไงอ่า......    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน