คนโง่ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ


โดยเฉพาะในภาคอีสาน เขาบอกว่า ต้องปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อจะขาย อันนี้ถูกต้อง ข้าวหอมมะลิขายได้ดี แต่เมื่อขายแล้ว จะบริโภคเอง ต้องซื้อ ต้องซื้อจากใครทุกคนก็ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคอีสานส่วนมากเขาชอบบริโภคข้าวเหนียว ซึ่งใครจะเป็นคนปลูกข้าวเหนียว เพราะประกาศโฆษณาว่า คนที่ปลูกข้าวเหนียวเป็น คนโง่ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ  เลยได้สนับสนุนบอกว่า ให้เขาปลูกข้าวบริโภค เขาจะชอบข้าวเหนียว ก็ปลูกข้าวเหนียว เขาจะปลูกข้าวอะไรก็ตาม ให้เขาปลูกข้าวอย่างนั้น และเก็บไว้เพื่อที่จะบริโภคตลอดปี ถ้ามีที่ที่จะทำนาปรัง หรือมีที่ มากพอสำหรับปลูกข้าว ก็ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะขาย

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

โดย.. อาราโม 125.26.79.89   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน