ประชาสัมพันธ์ละครเวทีเรื่อง "เยิรพระยม" Dear Death


 Bangkok University Theatre Company  

(BU THEATRE)

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

นำเสนอ

 

Dear Death (เยิรพระยม)

นวัตกรรมศิลปะการแสดงไทย ที่ผสานการใช้ดนตรีและนาฏยศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับ

ปรัชญาพุทธศาสนา (Contemporary Thai Theatre)

 

 

“การตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าใช้ชีวิตโดยประมาท เพราะเรามีความตายเป็นธรรมดา เราควรรู้จัก "มรณานุสติ" อยู่ทุกลมหายใจ”

 

ประพันธ์บทและกำกับการแสดง โดย พรรณศักดิ์  สุขี

ประพันธ์เพลง โดย กฤษฎา – นพีสี เรเยส

ออกแบบลีลา โดย ปริญญา ต้องโพนทอง

ออกแบบแสง โดย สุพัตรา  เครือครองสุข

ออกแบบฉาก โดย ณัฐคม  แช่มเย็น

ออกแบบเครื่องแต่งกาย โดย พันธุ์ชนะ  สุนทรพิพิธ

 

 

จัดแสดง ณ The Esplanade, Theatre Studio ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 5 รอบการแสดง

(รอบ 20.00 น. ของทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์ เพิ่มรอบ 14.00 น.)

 

ก่อนกลับมาเปิดการแสดงที่ โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์

ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552 จำนวน 4 รอบการแสดง

รอบการแสดง 14.00 น. และ 20.00 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสำรองบัตรได้ที่

www.thaiticketmajor.com ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ BU Theatre เบอร์โทรศัพท์

086-510-5210, 085-813-6630

 

 

 

 

 

 

Bangkok University Theatre Company

 

Present

 

          Truly Thai Experience

Though Buddhist concept which regards death as truth of nature is comprehensible, grasping and clinging, the source where suffering or dukkha arises from, cannot be easily eradicated. Great loss of beloved one always causes great grief. This performance is the reflection of an ordinary man who strives to reach the religious enlightenment, but great loss inevitably occurs on the pathway while he is not yet free from “grasping” and “clinging”. He thus looks at death in other way, beautifully and magnificently, different from religion’s metaphysical concept which death is merely current of natural change, and absolutely opposite from myth and legend which death is merciless and frightful. He imagined death as a kind-hearted god who relieved and cured those who suffered from pain and illness. Death is a god who ride on heavenly exquisite chariot to take our beloved one to eternal happiness and he will warmheartedly take good care of our beloved one through the journey.

          The world renowned Department of Performing Arts, Bangkok University, the creator of highly acclaimed production of “Dancing to Nirvana”, performed in Praque, Bangkok and Singapore last year, proudly presents an innovative work of art which is the collaboration of drama, music and dance which expressively accentuate the spirit of the East.

 

 

Written and Directed  by Punnasak Sukee
Music Composed     by Krisada-Napisi Reyes 
Choreographed       by Parinya Tongponthong 
Set Desiged            by Nuttakom Chamyen
Costume Designed   by Panchana Soonthornpipit

 

 

Venue : Esplanade Theatre Studio, Singapore

February 13 – 15, 2009  Friday 8 pm, Saturday&Sunday 2 pm and 8 pm

Total performances : 5 rounds

Adults (exclude booking fee) : S$35

Concessions : S$30 (students, NSF & senior citizens)

Rate : 12 years and above

 

 

Venue : Aksra Theatre, Bangkok

Total performances : 4 rounds

March 28 – 29, 2009  Saturday & Sunday 2 pm and 8 pm

 

 

 

 

 


โดย.. xjapan 124.121.188.228   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน