ส.ค.ส.พระราชทาน ๒๕๕๒ส.ค.ส.พระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช
2552
นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำตาลอ่อน
ผ้าปักพระกระเป๋าสีฟ้าสดใส ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ทรงผูกเนกไทสีฟ้าอ่อน
ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยู่ข้างพระเก้าอี้
และคุณนายแดง แม่ของคุณทองแดง ที่หมอบเฝ้าอยู่อีกข้างหนึ่ง

 

ฉากหลังของ ส.ค.ส.
เป็นสนามหญ้าในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีต้นไม้ใหญ่ และต้นชวนชมดอกสีชมพู


มุมบนด้านซ้าย
มีตราสัญลักษณ์
2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง
ระหว่างตราสัญลักษณ์ทั้งสอง มีตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า
ส.ค.ส. ๒๕๕๒ ใต้ลงมามีข้อความภาษาอังกฤษ
Happy New Year 2009

มุมบนด้านขวา
มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า

                                                                                                                            

สวัสดีปีใหม่
ขอจงมี...                                     

 ความสุข...

ความเจริญ

 

ด้านล่างขวา มีตัวเลขสีแดง ระบุวันเดือนปีที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ว่า
                                                                                                                                    2008 12 17 / 17 : 11

กรอบของ
ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ
3 แถว ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม                                                

ในกรอบด้านล่าง
มีข้อความ ก.ส.
9 ปรุง 192231 ธ.ค. 51
พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา
Printed at the Suvarnnachad publishing , D Bramaputra, Publisher


ใน ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่และ
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี
2552 แก่ปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง
สุวรรณชาด ได้หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทหลังพระเก้าอี้ตลอดเวลา

โดย.. เหมียวฟลุค 118.173.131.227   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน