สวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา ปี 52


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ(นอกเวลา)
กลุ่มเรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - มี.ค. 52 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
สาขาวิชาที่รับสมัคร
1. รัฐประศาสนศาสตร์
2. นิติศาสตร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dusittrang.com หรือสอบถามที่ โทร.075221212

โดย.. ฝ่ายวิชาการ 202.29.83.66   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน