อุปกรณ์ติดตามรถ GPS Tracking ราคา 17,500.-


อุปกรณ์ติดตามรถ GPS Tracking ตรวจสอบการดูดน้ำมันขายระหว่างทางได้ รายงานความเร็วได้ ราคา 17,500.- ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูตำแหน่งรถและรายงานต่างๆ ผ่านทาง Internet ตลอด 24 ชม. * ? แสดงตำแหน่งและสถานะรถได้พร้อมกันบนแผนที่ทุก 1 นาที โดยไม่จำกัดจำนวน ? แสดงสถานะรถพร้อมรายละเอียดบนแผนที่ เช่น รถเคลื่อนที่, รถจอดดับเครื่อง, ความเร็ว, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, อุณหภูมิ (อุปกรณ์เสริม)แบบเรียลไทม์ และสามารถดูจากโปรแกรม Google Earth&Google Maps ? สามารถติดตามรถเฉพาะคันที่ต้องการได้บนแผนที่ตลอดเวลา ? สามารถกำหนดเส้นทางที่ใช้เดินทางประจำเพื่อแสดงเส้นทางพร้อมกับรถได้ ? สามารถตรวจสอบว่ารถวิ่งอยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อรถออกนอกเส้นทาง จะแจ้งเตือนทันทีGPS ? สามารถกำหนดจุดของสถานที่บนแผนที่ได้ เช่น สำนักงาน, โรงงาน, ลูกค้า เป็นต้น ? สามารถคำนวนว่ามีรถคันใดอยู่ใกล้จุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยเรียงลำดับความใกล้จากมากไปน้อย ? สามารถรู้ว่ามีรถคันใดอยู่ในรัศมีที่กำหนดจุดไว้ เช่น ขณะนี้มีรถกี่คันที่อยู่ในบริเวณ ระบบรายงาน * ? รายงานการเดินทางทุก 1 นาที ? รายงานการเดินทางรายสถานี ? รายงานสถานี ต้นทางปลายทาง ? รายงานสถานที่ ต้นทางปลายทาง ? รายงานสรุปอัตราส่วนการใช้รถ ? รายงานพฤติกรรมการใช้รถของคนขับ พร้อมแสดงวันเวลา,ความเร็ว,สถานที่ตำบล,อำเภอ,จังหวัด การขับรถเร็วเกินกำหนด (เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและประหยัดน้ำมัน) การจอดรถเดินเบา (เพื่อประหยัดน้ำมันและลดการเสื่อมของรถ) การจอดรถดับเครื่อง (เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าหากรถไม่ได้ใช้งานนาน) ? รายงานวิเคราะห์จากกราฟ ? รายงานกราฟน้ำมัน (เป็นการวิเคราะห์การใช้น้ำมันหรืออาจมีการขโมยน้ำมัน) ? รายงานกราฟอัตราส่วนการใช้งานของรถ ติดต่อบริษัทโกลบอลแกรนด์บิสซิเนส จำกัด โทร.074-426605 www.leonet.co.th

โดย.. ฝ่ายขาย 125.24.120.40   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน