เครื่องติดตามรถยนต์ GPS


โปรแกรมบริหารจัดการรถ ONETRACK
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูตำแหน่งรถและรายงานต่างๆ ผ่านทาง Internet ตลอด 24 ชม.
แสดงตำแหน่งและสถานะรถได้พร้อมกันบนแผนที่ทุก 1 นาที โดยไม่จำกัดจำนวน
แสดงสถานะรถพร้อมรายละเอียดบนแผนที่ เช่น รถเคลื่อนที่, รถจอดดับเครื่อง, ความเร็ว, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, อุณหภูมิ (อุปกรณ์เสริม)แบบเรียลไทม์ และสามารถดูจากโปรแกรม Google Earth&Google Maps
สามารถติดตามรถเฉพาะคันที่ต้องการได้บนแผนที่ตลอดเวลา
กำหนดเส้นทางที่ใช้เดินทางประจำเพื่อแสดงเส้นทางพร้อมกับรถได้
สามารถตรวจสอบว่ารถวิ่งอยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อรถออกนอกเส้นทาง จะแจ้งเตือนทันทีGPS
สามารถกำหนดจุดของสถานที่บนแผนที่ได้ เช่น สำนักงาน, โรงงาน, ลูกค้า เป็นต้น
สามารถคำนวนว่ามีรถคันใดอยู่ใกล้จุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยเรียงลำดับความใกล้จากมากไปน้อย
สามารถรู้ว่ามีรถคันใดอยู่ในรัศมีที่กำหนดจุดไว้ เช่น ขณะนี้มีรถกี่คันที่อยู่ในบริเวณ ระบบรายงาน
รายงานการเดินทางทุก 1 นาที
รายงานการเดินทางรายสถานี
รายงานสถานที่ ต้นทางปลายทาง
รายงานสรุปอัตราส่วนการใช้รถ
รายงานพฤติกรรมการใช้รถของคนขับ พร้อมแสดงวันเวลา,ความเร็ว,สถานที่ตำบล,อำเภอ,จังหวัด การขับรถเร็วเกินกำหนด (เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและประหยัดน้ำมัน) การจอดรถเดินเบา (เพื่อประหยัดน้ำมันและลดการเสื่อมของรถ) การจอดรถดับเครื่อง (เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าหากรถไม่ได้ใช้งานนาน)
รายงานวิเคราะห์จากกราฟ
รายงานกราฟน้ำมัน (เป็นการวิเคราะห์การใช้น้ำมันหรืออาจมีการขโมยน้ำมัน)
รายงานกราฟอัตราส่วนการใช้งานของรถ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 074-426605,426525 หรือ www.leonet.co.th

โดย.. leonet-ggb 125.24.159.208   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน