แหม่ทำไป ได้ผู้ว่าอ่านหน่อย


มีผู้อำนวยการคนหนึ่งของศูนย์ แถวๆทุ่งแจ้งข้างสังคมสงเคราะเห็นน้องมาบนให้ฝังว่ามีพฤติกรรมที่หน้าสงสัยมากๆ เห็นว่าไม่ไช้คนตรัง พฤติกรรมที่ว่าคือ ที่ศูนย์แห่งนี้จะได้รับงบประมาณมาในส่วนต่างๆไป มีงบหนึ่งเป็นงบอุดหนุนได้แก่ผู้ฝึก ตอนแรงที่ทุกคนไปสมัครก็บอกว่ามีเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารกลางวันและตัดชุดไห้ไมทราบว่า ทำไมถึงได้มังไมได้มังหรือทางเทศบาลไมจัดเงินส่วนนี้มา แล้วเงินที่ว่าอยู่ใหน คนพวกนั้นที่มาฝึกก็ไม่ได้อย่ากได้เงินมากนักแต่ว่าคนเลวๆมันมีอยู่ไปไช้อำนาจของตน เพื่อหาผลประโยชจาก หน้าที่การงานซึ่งนอกเหนือเงินเดือนที่ได้รับ แถมยังนำเอากฏบ้าๆมาไช้กับผู้ฝึกทำไห้อาจารณ์ผู้ฝึกต้องลำบากไปด้วย หากท่านผู้ว่าได้อ่านข้อความนี้ช้วยตรวดสอบได้ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ผ.อ. คนนี้คงเป็นได้ไมดีนักคิดว่าหน้าจะเอาคนที่มีความเข้าใจผู้ฝึกไห้มากกว่านี้ มิไช้มาเพื่อหาผลประโยชย์ไส่ตน

ด้วยความเคารพอย่างสู่ *0*

โดย.. คนรักเมืองตรัง 202.129.50.66   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน