โกงกินหรือเปล่า ผู้ว่ามาอ่านหน่อย....


มีผู้อำนวยการคนหนึ่งของศูนย์ แถวๆทุ่งแจ้งข้างสังคมสงเคราะเห็นน้องมาบนให้ฝังว่ามีพฤติกรรมที่หน้าสงสัยมากๆ เห็นว่าไม่ไช้คนตรัง พฤติกรรมที่ว่าคือ ที่ศูนย์แห่งนี้จะได้รับงบประมาณมาในส่วนต่างๆไป มีงบหนึ่งเป็นงบอุดหนุนได้แก่ผู้ฝึก ตอนแรงที่ทุกคนไปสมัครก็บอกว่ามีเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารกลางวันและตัดชุดไห้ไมทราบว่า ทำไมถึงได้มังไมได้มังหรือทางเทศบาลไมจัดเงินส่วนนี้มา แล้วเงินที่ว่าอยู่ใหน คนพวกนั้นที่มาฝึกก็ไม่ได้อย่ากได้เงินมากนักแต่ว่าคนเลวๆมันมีอยู่ไปไช้อำนาจของตน เพื่อหาผลประโยชจาก หน้าที่การงานซึ่งนอกเหนือเงินเดือนที่ได้รับ แถมยังนำเอากฏบ้าๆมาไช้กับผู้ฝึกทำไห้อาจารณ์ผู้ฝึกต้องลำบากไปด้วย หากท่านผู้ว่าได้อ่านข้อความนี้ช้วยตรวดสอบได้ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ผ.อ. คนนี้คงเป็นได้ไมดีนักคิดว่าหน้าจะเอาคนที่มีความเข้าใจผู้ฝึกไห้มากกว่านี้ มิไช้มาเพื่อหาผลประโยชย์ไส่ตน

ด้วยความเคารพอย่างสู่ *0*

โดย.. เด็กแนวรักเมืองตรัง 202.129.50.66   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

30 พ.ค.2548  เวลา 08:26 น.
โดย.. เจ้าชาย 202.129.50.34  
ต้องขอขอบพระคุณ คุณเด็กแนวรักเมืองตรัง ไว้เป็นอย่างสูง ที่ได้ตรวจสอบทางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครับในปัจจุบันการตรวจสอบของประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผมเคารพในเรื่องนี้เสมอมา
ผมขอชี้แจงดังนี้ นะครับ
1. เรื่องเงินอุดหนุน ที่ทางหน่วยงานนี้จ่าย คือเป็นการอุดหนุนโดยการตัดชุดฝึกให้ครับ เป็นเสื้อฝึกงานหนึ่งตัว เสื้อยืดหนึ่งตัว จะตัดให้ทุกคนและจะให้ทุกปีครับ
2. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าอาหารวัน วันละ 50 บาท จะให้แก่ผู้ที่ร้องขอ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนระดับหนึ่ง ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไป ไม่ได้ทุกคน เงินส่วนนี้จะไม่จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณา ถ้า 1.ประพฤติผิดกฎระเบียบ 2.หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรหรือเงินจัดสรรหมดครับ
3. เรื่องการทุจริตหาผลประโยชน์ เงินอุดหนุน 50 บาท ผมกล้ารับรองว่าไม่มีเนื่องจาก ผู้รับเงินจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย การเบิกจ่ายมีระเบียบราชการรองรับอยู่ครับ
ผมคงจะให้ความกระจ่างได้ระดับ หนึ่งนะครับ ขอบคุณมากที่ได้ตรวจสอบและมีส่วนร่วมครับ
หน่วยงานราชการจะได้โปร่งใสซะที ความคิดเห็นที่ 2

30 พ.ค.2548  เวลา 09:34 น.
โดย.. พ 202.129.50.34  

 ความคิดเห็นที่ 3

30 พ.ค.2548  เวลา 10:05 น.
โดย.. 780 202.129.50.34  

 ความคิดเห็นที่ 4

3 มิ.ย.2548  เวลา 15:51 น.
โดย.. 1 203.148.138.67  
โอ้ เจ้าชาย ช่วยเราได่

 ความคิดเห็นที่ 5

6 มิ.ย.2548  เวลา 08:07 น.
โดย.. เจ้าชาย 202.129.50.34  
คุณ 1 นอกจากหน่วยงานราชการจะได้โปร่งใสซะที แล้ว
คนหมดยุค ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างปัญหาในการทำงานต่อผู้อื่น
ที่เขาเรียกว่าพวกขวางความเจริญ ผมก็อยากให้ไปให้หมดนะ ภาวนากรวดน้ำให้ทุกคืน แต่เห้ย
ได้แต่ถอนหายใจ พวกนี้ไม่รู้ตัวหลอก น่าเวทนาเสียจริง สงสารหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนร่วมงาน หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แต่เอือมระอาเต็มทน

 ความคิดเห็นที่ 6

8 มิ.ย.2548  เวลา 18:28 น.
โดย.. ไม่เท่ทัมพรือแล้ว 203.148.138.67  
ที่ป้อม ของตำ....ที่3แยก (อันดามัน) กระบี นครศรี ตรัง ยังมีการรับเงิน แบบ ไปขอความอนุเคราะห์ จากโรงงานรอบๆนั้น หลายโรงงานเลย เช่นค่าไปไฟของป้อง แล้วผมจะถามว่า ค่าไฟของป้อง หลวงเราจายหม้ายครับ หากว่าไม่เชื่อ ลองไปตรวจสอบได้เลย มัน แ ต ก กันจนถึง อบต. เลยครับ
ผมว่าคงไม่มีใครมาแก้แน่เดียวโดนกันเอง


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน