นิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์ ชุด " เมืองตรัง"


  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >นิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์ ชุด " เมืองตรัง"

โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

11 ก.ย.2551  เวลา 18:55 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

คำกล่าว

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์ชุด “เมืองตรัง”

โดย นายสลิล  โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง

* * * * * * * * * * * *

 

“เมืองใดไม่มีทหารหาญ       เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า

เมืองใดไร้จอมพารา              เมืองนั้นไม่ช้าอับจน

เมืองใดไม่มีพณิชเลิศ           เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน
เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ           เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม
เมืองใดไม่มีกวีแก้ว              เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม
เมืองใดไร้นารีงาม                เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ
เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ           เมืองนั้นไม่เพริศพิสมัย
เมืองใดไร้ธรรมอำไพ           เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย ฯ”

เนื้อหาข้างต้นนี้เป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นจากการรวบรวมพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  มาประพันธ์เป็นบทกลอน  ซึ่งถือเป็นบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  โดยชี้ให้เห็นว่า  การเป็นเมืองนั้นต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกัน  โดยศิลปะนั้นถือเป็นส่วนหนี่งที่มีความสำคัญต่อความเจริญของบ้านเมือง

ศิลปะนั้นสามารถกล่อมเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์สุนทรีย์และรักในธรรมชาติ  ซึ่งหอการค้าจังหวัดตรังนั้นแม้จะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก  แต่เรามีแนวความคิดว่า  บ้านเมืองจะเจริญได้นั้น  คนในเมืองต้องมีจิตใจที่ดีงามด้วย  การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญเพียงใด  ไม่ได้หมายความว่าคนในเมืองนั้นจะต้องมีความสุข   ดังนั้นหอการค้าจังหวัดตรังจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  หนึ่งในกิจกรรมที่หอการค้าฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องคือ สัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เยาวชนของเรามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ศิลปด้านต่าง ๆ เป็นตัวกระตุ้น ทั้งการวาดภาพ แต่งกลอน ปั้น แกะสลัก ร้องเพลง เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1,000 คน  ทั้งที่การประกวดไม่มีเงินรางวัลแต่อย่างใด  จนกระทั่งหอการค้าฯ ได้มีโอกาสร่วมงานกับรศ.วุฒิ  วัฒนสินเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้การจัดงานมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น  

 จนเมื่อประมาณปี 2545 หอการค้าฯ ได้มีโอกาสจัดโครงการ “ศิลปกรรมเที่ยวตรัง...สร้างสรรค์งานศิลป์”  โดยเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศรวมทั้งจากจังหวัดตรัง  จำนวน 60 ท่าน  มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง  และถ่ายทอดความรู้สึกผ่านงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ คนละ 4 ภาพและได้นำไปจัดนิทรรศการในทุกภูมิภาค  ซึ่งการจัดงานในครั้งนั้นนอกจากจะช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังแล้วยังเป็นการกระตุ้นความสนใจในงานศิลปมากขึ้น  จากนั้นเป็นต้นมาจังหวัดตรังได้มีโอกาสจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์ชุด “เมืองตรัง” ในครั้งนี้  ถือเป็นมิติใหม่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลปะ  ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลก ที่จัดนิทรรศการศิลปะโดยไม่ต้องมีการเช่าสถานที่จัดงาน แต่สามารถเชิญชวนคนทั่วโลกในชุมชนออนไลน์มาร่วมชมผลงานได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่  และขอขอบคุณที่ได้เลือกเมืองตรังเป็นนิทรรศการชุดเปิดตัวของศิลปกรรมออนไลน์  ซึ่งชาวตรังมีความดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ผมขอขอบคุณแผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ ขอขอบคุณรศ.วุฒิ  วัฒนสิน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการจัดงาน  รวมทั้งขอขอบคุณเว็ปไซด์ Trangzone ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นดีเสมอมา   สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านในชุมชนออนไลน์ที่มีใจรักศิลปะ ได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์ชุด “เมืองตรัง”    และขออำนวยพรให้การจัดงาน  จงบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ  ในอนาคตผมคาดหวังว่าจะได้เห็นนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์มากขึ้น  และมีศิลปินเพิ่มมากขึ้น 

 

* * * * * * * * * * * * * * * *


 ความคิดเห็นที่ 2

11 ก.ย.2551  เวลา 18:58 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์

ชุด “ เมืองตรัง ”

โดย  วุฒิ วัฒนสิน

ผู้ประสานงาน

 

โลกในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว  เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ทางการสื่อสาร  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวของโลกอินเตอร์เน็ต  ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว  ในโลกของศิลปกรรมก็เช่นกันควรวิ่งไปข้างหน้าให้ทันกัปรากฎการณ์ โลกาภิวัตน์  ที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกวันนี้  การจัดนิทรรศการศิลปกรรม  มีความสำคัญต่อวงการศิลปกรรมอย่างยิ่ง  เพราะเมื่อได้ทุ่มเททำงานศิลปะและการฝึกฝนทางศิลปกรรมอย่างหนัก  การมีโอกาสในการแสดงออก  ในหอศิลป์หรือเวทีการแสดงต่อหน้าสาธารณะชน  ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง  แต่ในปัจจุบันการเตรียมตัวเพื่อการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง  มีอุปสรรค์ที่ต้องแก้ปัญหาอย่างมากมาย  ตั้งแต่การจัดหางบประมาณเพื่อจัดการในทุกเรื่อง  เช่น  การประชาสัมพันธ์  การทำป้ายประชาสัมพันธ์  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นปลิว  การจัดทำสูจิบัตร   การจัดเตรียมผลงานที่พร้อมสำหรับการติดตั้ง  การจัดเตรียมบอร์ดเพื่อการติดตั้งผลงาน  การจัดเตรียมงบประมาณสำหรับวันทำพิธีเปิดนิทรรศการ  ตลอดจนภาระในการดูแลรักษาผลงานให้ปลอดภัย  ปัญหาต่างเหล่านี้จะหมดไป  และการเผยแพร่ผลงานศิลปะจะประสบผลสำเร็จ  และเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก  ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ต  กระผมเห็นว่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างอเนกอนันต์  ในการจัดนิทรรศการศิลปกรรมทางอินเตอร์เน็ต  หรือการจัดนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์ ( Online Art Exhibition )  จึงมีความคิดว่าควรจะริเริ่มจัดนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์  ชุด “ เมืองตรัง” ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการได้จากการอยู่และการมาเยี่ยมเยียนในแผ่นดินของพระยารัษฏานุประดิษฐ์

การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการดำเนินการอาจมีปัญหาบ้าง  แต่ผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาศต่อไป  หวังว่าช่องทางในการจัดนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์  คงได้รับความนิยมมากขึ้น  ขอขอบพระคุณคุณสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้า ผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัดตรังมาโดยตลอด ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมออนไลน์     “ เมืองตรัง”  ในครั้งนี้

 


 ความคิดเห็นที่ 3

11 ก.ย.2551  เวลา 19:02 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

นายโฆษิต  มัธยวีรเกียรติ

189/34 ถนนท่ากลาง   อ.เมือง  จ.ตรัง    


 ความคิดเห็นที่ 4

11 ก.ย.2551  เวลา 19:04 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

ปากเมง      เทคนิคสีน้ำมัน

 ความคิดเห็นที่ 5

11 ก.ย.2551  เวลา 19:19 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

อนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์      เทคนิคสีน้ำมัน


 ความคิดเห็นที่ 6

11 ก.ย.2551  เวลา 19:20 น.
โดย.. Ekk 118.173.130.33  

โห มาเจอ ญาติด้วย นามสกุลเดียวกันเลยคับผม


 ความคิดเห็นที่ 7

11 ก.ย.2551  เวลา 19:21 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

นายพลชกร     สิขราภรณ์

175 / 136  ม. ธารทอง  ซ. 2    ถ. หนองยวน  ต. ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ. ตรัง 


 ความคิดเห็นที่ 8

11 ก.ย.2551  เวลา 19:23 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

ทะเลตรัง1             เทคนิคสีน้ำ


 ความคิดเห็นที่ 9

11 ก.ย.2551  เวลา 19:24 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

ทะเลตรัง2             เทคนิคสีน้ำ

 ความคิดเห็นที่ 10

11 ก.ย.2551  เวลา 19:26 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

นายภูเบศ  ไทรงาม

โรงเรียนสวัสดิรัตนภิมุข  อ.เมือง  จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 11

11 ก.ย.2551  เวลา 19:27 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

หาดตะเซะ            เทคนิคสีน้ำ


 ความคิดเห็นที่ 12

11 ก.ย.2551  เวลา 19:29 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

หาดหยงหลิ่ง           เทคนิคสีน้ำ

 


 ความคิดเห็นที่ 13

11 ก.ย.2551  เวลา 19:31 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

นางสาวสุกัญญา      ห่อศรีสัมพันธ์

175 / 136  ม. ธารทอง  ซ. 2    ถ. หนองยวน  ต. ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ. ตรัง 


 ความคิดเห็นที่ 14

11 ก.ย.2551  เวลา 19:32 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

ศรีตรัง                    เทคนิคสีน้ำ


 ความคิดเห็นที่ 15

11 ก.ย.2551  เวลา 19:33 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

หอนาฬิกาเมืองตรัง            เทคนิคสีน้ำ


 ความคิดเห็นที่ 16

11 ก.ย.2551  เวลา 19:36 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

นายเอกทัศน์  เดชอรัญ

โรงเรียนบ้านท่าเขา  ต.เกาะยาวน้อย  อ.เกาะยาว  จ.พังงา


 ความคิดเห็นที่ 17

11 ก.ย.2551  เวลา 19:37 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

เลตรัง                     เทคนิคสีน้ำมัน                   

 


 ความคิดเห็นที่ 18

11 ก.ย.2551  เวลา 19:38 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

แหลมหยงสตาร์ยามเย็น          เทคนิคภาพถ่ายดิจิตอล    


 ความคิดเห็นที่ 19

11 ก.ย.2551  เวลา 19:40 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

นายพงษ์ศักดิ์   โกไศยกานนท์

247เพชรเกษม  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 20

11 ก.ย.2551  เวลา 19:42 น.
โดย.. วุฒิ วัฒนสิน 222.123.140.186  

อาชีพคนตรัง1                     กราฟิกดิจิตอล  1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน