โรงเรียนบ้านโคกโจด


โรงเรียนบ้านโคกโจดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาวบ้านไม่ค่อยดี

ทำให้ความเติมเต็มที่จะมาเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้แก่ทางโรงเรียนไม่เต็มที่

ครูที่สอนมีจำนวนน้อย งานนอกเหนือจากการสอนมีมาก

ทำให้เด็กโรงเรียนบ้านโคกโจดมีการเรียนที่ต่ำกว่ามาตราฐาน


ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่อยากจะหาครูจิตอาสาที่จะมาเติมเต็มให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพที่ดีขี้น

โดยที่ไม่คิดเงินจากการอาสา

คนที่จะอาสาสมัครเป็นครูจิตอาสานั้น ไม่ได้จำกัดที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจำกัด ใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที่อยากจะช่วยเหลือนักเรียน หรือสังคม เท่านั้น

หากใครที่คิดว่าพร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สนใจติดต่อเติมเต็มให้น้องๆ

ติดต่อโรงเรียนบ้านโคกโจด

044-430598

เพิ่มเติม


ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกโจด
ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
สพท.นม.เขต 3 สพฐ. 044-430598
อยู่ห่างอำเภอเสิงสาง 10 ก.ม.
ห่างจากจังหวัดนครรราชสีมา 100 ก.ม


กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

ไม่ได้มีรูปแบบอะไรตายตัว

ตั้งเป้ากว้างๆ สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ 

และรู้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
 
เพื่อไม่ให้ถูกสังคมเอารัดเอาเปรียบ 

เรื่องเทคนิคการสอน ใครที่มีจิตอาสา 

จะเอาอะไรออกมาใช้มาสอนก็สุดแล้วแต่
 
มีอิสระเต็มที่ 

วิชาหลักๆ ก็คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

จะเพิ่มคอมพิวเตอร์ เข้าไปก็ได้ 

เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันมีนักเรียน ชาย 46 คน หญิง 28 คน รวม 75 คน

ทากท่านว่างเว้นภารกิจการงาน การเรียน เชิญมาฝึกฝนสอนหนังสือน้องๆ ได้

ภาระค่าใช้จ่ายต้องออกเอง

ที่พัก อาหารฟรี


คนที่สนใจจะมาเป็นกลุ่มก็ได้จะมากี่คน  กี่วัน  แล้วแต่ความสะดวกและเวลาที่ว่าง


โดย.. ผ.อ บ้านนอก 125.26.84.122   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน