ความภาคภูมิใจในหลวง


ความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คือ การได้รับใช้เป็นทหารอาชีพทหารรักษาพระองค์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 โดยสังกัดหน่วย ช.พัน 1 รอ. และได้รับเครื่องหมาย “ภปร.” ประดับไว้บนอกด้านขวา ในนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530

 

ซึ่งในครั้งนั้นความรู้สึกได้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนไทยที่มีจิตใจ ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขของชาติ เพราะภารกิจของพระองค์ท่านต่อหน่วยทหารนั้นมีมากมาย เช่น การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ผู้ก่อการร้าย ในเขตภาคอีสาน ถึงฐานปฏิบัติการ

 

ทั้งยังทรงพระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการสู้รบ ทรงเป็นจอมทัพไทยในหัวใจของทหารหาญทุกนาย ทั้งยังทรงมีพระราชดำรัสเตือนให้แก่ปวงชนชาวไทยในการดำรงชีวิต เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ  


พระองค์ทรงเป็นมหาราชเหนือมหาราช  ของกษัตริย์ชาติใดในโลก นับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศชาติ      


โดย.. วิชยุตม์ 118.173.239.135   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน