ชมรมจักรยานได้รับเชิญให้เข้าร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน


  1 2 3 4    หน้าถัดไป >ชมรมจักรยานตรัง ได้รับเชิญจากเทศบาลนครตรัง ให้เข้าร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจักรยานทุกประเภท เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ครับ .......

โดย.. สมพล 125.24.173.224   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

17 มิ.ย.2551  เวลา 21:51 น.
โดย.. สมพล 125.24.173.224  

..... กำหนดการ .....

 ความคิดเห็นที่ 2

17 มิ.ย.2551  เวลา 21:53 น.
โดย.. สมพล 125.24.173.224  

..... แผนผังขบวน .....

 ความคิดเห็นที่ 3

17 มิ.ย.2551  เวลา 21:57 น.
โดย.. สมพล 125.24.173.224  

..... แผนผัง เส้นทางขบวน ..... แล้วพบกันนะครับ ...........................

 ความคิดเห็นที่ 4

19 มิ.ย.2551  เวลา 10:47 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..... ไปถึงก่อนเวลานัดหมาย เลยถึอโอกาสเก็บภาพไปเรื่อย ๆ ครับ ....................

 ความคิดเห็นที่ 5

19 มิ.ย.2551  เวลา 10:58 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

....... ในครั้งนี้ นอกจากจะมีรถจักรยานเสือภูเขาแล้ว ยังมี รถจักรยานเล็ก รถจักรยานจ่ายตลาด และรถจักรยานใช้งานทั่วไป มาร่วมด้วยหลายคัน .......

 ความคิดเห็นที่ 6

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:01 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

.....

 ความคิดเห็นที่ 7

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:02 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..........

 ความคิดเห็นที่ 8

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:03 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..........

 ความคิดเห็นที่ 9

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:07 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..... กลุ่มจักรยานเสือภูเขา .....

 ความคิดเห็นที่ 10

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:15 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

...... กลุ่มนักเรียนที่เข้ามาร่วมรณรงค์ จากโรงเรียนต่าง ๆ .....

 ความคิดเห็นที่ 11

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:16 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

........

 ความคิดเห็นที่ 12

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:18 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..........

 ความคิดเห็นที่ 13

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:19 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

........

 ความคิดเห็นที่ 14

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:21 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..............

 ความคิดเห็นที่ 15

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:25 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..... ชมรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย .....

 ความคิดเห็นที่ 16

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:31 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..... เวลา 16.55 น. นายกเทศมนตรีกล่าวเปิดการร่วมรณรงค์ สดภาวะโลกร้อน ......

 ความคิดเห็นที่ 17

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:32 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..........

 ความคิดเห็นที่ 18

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:32 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

...........

 ความคิดเห็นที่ 19

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:39 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

......... เวลา 17.02 น. เริ่มเคลื่อนขบวน นำโดยรถจราจร ... และรถประชาสัมพันธ์ .....

 ความคิดเห็นที่ 20

19 มิ.ย.2551  เวลา 11:42 น.
โดย.. สมพล 125.24.166.165  

..... ติดตามด้วย วงดุริยางค์ .....


  1 2 3 4    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน