มีกีตาร์ไฟฟ้าขายหรือแลก ครับ


มีกีตาร์ไฟฟ้า สีน้ำท  ะเลทรงเฟนเดอร์
ยี่ห้อ SX สภาพดี95เปอร์เซ็นขาย3,500บาทหรือแลก กีตาร์

โปร่งไฟฟ้าราคาแล้วแต่ตกลง

ติดต่ อ08-9771-2539   


โดย.. pe thon 118.173.127.239   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน